MISLI SVOJOM GLAVOM

                                           Eugenika, ili nauka o "poboljšanju rasa"

 

Jeste li čuli za eugeniku ?
Enciklopedijsko pojašnjenje: koren reči dolazi od grčkog i znači plemenitog porekla. Osnivač eugenike je Francis Galton (1822-1911), engleski prirodnjak i rođak Charlsa Darwina, godine 1865.Galton je zagovarao sprečavanje razmnožavanja duševno i telesno hendikepiranih. Uzor Galtonu je bio Thomas Robert Malthus(1766-1834), autor dela "Ogled o načelu stanovništva" (Essey on the Principles of Population), u kojem tvrdi da se populacijske grupe šire geometrijski, dok se dostupna hrana povećava aritmetički, što dovodi do povremene gladi i umiranja.

 

 

 Francis Galton, osnivač eugeničarskog društva

 

 Thomas R. Malthus, jedan od većih kretena u istoriji Svemira

 

Eugenika u praksi:

Godine 1932., 21. avgusta (pet meseci pre nego što će na vlast doći Adolf Hitler (1889-1945) i osam meseci pre nego što će na vlast doći Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), slučajno ?!?) u njujorškom Muzeju za istoriju prirode održan je "Treći međunarodni kongres o eugenici", u organizaciji Međunarodne federacije udruženja eu- geničara.

Glavni pokrovitelji kongresa bili su Prescot Bush (1895-1972), republikanski senator za Connecticut, Wall Street bankar i deda doskorašnjeg 43. predsednika SAD-a Georga W.Busha (1946) i William Averell Harriman (1891 -1986) demokratski političar, biznismen i diplomata, ministar spoljnih poslova SAD-a u Sovjetskom Savezu i Britaniji. Harrimanova majka bila je organizator ceremonije, jer je ona 1910. osnovala u Americi pokret za po- boljšanje rase,kao ogranak londonskog eugeničarskog instituta Nacionalna laboratorija Galton. Službene
predstavnike na kongres su poslali italijanski fašisti i nemački nacisti.

 

 

                 Prescot Bush

 

         William Averell Harriman

 

Nemačku delegaciju predvodio je dr.Ernst Rudin (rođen u Švajcarskoj (1874-1952), psihijatar na Institutu za genealogiju i demografiju u Berlinu. Na tom institutu, doktoru Rudinu je porodica Rockefeller, glavni deoničar
Standard Oil America (danas Exxon,jedna od "sedam sestara"), zakupila ceo sprat za nesmetano bavljenje eugenikom i pitanjima "poboljšanja rasa" (race betterment). Dve godine ranije dr.Rudin predvodio je nemačku
delegaciju na kongresu o mentalnoj higijeni u Washingtonu, a 1928. u Munchenu je među međunarodnim eugeničarima stekao slavu predavanjem  "Mentalne nastranosti i rasna higijena", zalažući se za zabranu mešanja rasa i zakonsku sterilizaciju hendikepiranih (invalida, dece sa niskim procentom  inteligencije...). U New York-u je 1932. na kongres dr.Rudin stigao brodom Harriman-Bushove "Hamburg-Amerika Line", uz puni tretman na njihov trošak. Na kongresu je bio izabran za predsednika Međunarodne federacije udruženja eugeničara.

Dolaskom Hitlera na vlast u Nemačkoj 1933., dr.Rudin je započeo, kao službeni namesnik za eugeniku mini- starstva unutrašnjih poslova Trećeg Reicha na čijem čelu je tada bio Wilhelm Frick (obešen u Nurnbergu,1946), sprovoditi zaključke njujorškog kongresa kao državnu politiku. Dr. Rudin je napisao "Zakon o prevenciji naslednih obolenja kod potomstva", kojim se ozakonila sterilizacija, a prvi model tog zakona primenjen je, pre toga, u američkoj državi Virginiji. Ubrzo je osnovana agencija "T 4", u kojoj su uvežbani "eugeničari", psihijatri iz Rudinovog instituta, sterilisali oko pola miliona duševnih bolesnika, slepih, gluvih, alkoholičara. Uskoro se agencija pretvorila u centar za eutanaziju. Predviđeni za sterilizaciju bili su umesto toga ubijani, a njihov mozak poslat u istraživačke
laboratorije.

 

 

        dr. Ernst Rudin

 

Prescot Bush i Averell Harriman imali su kompaniju Dresser Industries kao deo naftne imperije Standard Oil New Jersey-Texas, koja je zajedno sa nemačkim koncernom I.G.Farben, patente za proizvodnju veštačke gume i benzina iz uglja primenjivao u logoru Auschwitz (polj.Oswiencim).

 

Sve ovo veoma jasno govori ko je kreator nacizma !

Isti ti zločinci su kreatori NWO (New World Order) !

Nacizam nije mrtav, naprotiv....!

 

                        MISLI SVOJOM GLAVOM

 

 

                                                                                        

 

Najnoviji video

3340 views - 0 comments
3378 views - 0 comments
2827 views - 1 comment
4352 views - 0 comments