MISLI SVOJOM GLAVOM

“MALA” TAJNA AUTIZMA?

01.05.2012
Piše: Ivona Živković

 

Da se u vakcinama pored patoloških proteinskih formi nalaze i mnogi toksični dodaci (adjuvensi) koji mogu biti uzročnici mnogih teških poremećaja  i prosečno upućena javnost je mogla, poslednjih nekoliko godina, da shvati. Iako se u nekim evropskim zemljama vakcinacija dece više ne smatra obaveznom, u Srbiji to nije slučaj. Mnogi misle da je razlog za to isključivo zarada koju ostvaruju farmaceutske kompanije koje proizvode vakcine, ali nije samo to u pitanju. Uloga vakcina je, na žalost,  mnogo kompleksnija. Baš kao što su i same vakcine odnosno sastojci u njima postali mnogo kompleksniji. A Srbija i nije neko veliko tržište.

Ali, današnje vakcine “treće generacije” odnosno DNK vakcine, po tvrdnji američkog mikrobiologa Šiva Čopre, isto su što i klaster bombe u ratovanju. Da li to znači da NEKO ratuje sa decom i njihovim roditeljima kada nalaže da se deca obavezno ovim “bombama” vakcinišu? Ostavićemo to vama da zaključite kada tekst do kraja pročitate.

Dakle, da li je bolest nazvana "autizam" ( na engleskom autism) posledica jedne takve “militantne” biološke klaster bombe? Na grčkom "autos" znači sam ili samohodan, i navodno je odatle izvedeno ime za ovu bolest, mada nije poznato ko je to smislio. Ova lingvistička grčko-engleska kovanica (sa ogrom reči od aut, auto, out) postala je tako stručni naziv za bolest koja se tretira kao psihološka nefunkcionalnost ( možemo reći i "isključenost") i klasifikuje se i kao vrsta šizofrenije, naravno "nepoznatog" uzroka.Pokušajmo "tajnu" nastanka autizma da shvatimo preko jedne medicinske afere koja se već nekoliko godina provlači kroz britanske medije. U pitanju je slučaj doktora Endrijua Vejkfilda.


Engleski lekar, dr Endriju Vejkfild je još 1998. godine na zahtev mnogobrojnih roditelja autistične dece, sa nekoliko svojih kolega napravio jedno malo naučno istraživanje koje je uključivalo i brojne laboratorijske i druge analize 12-toro dece koja su bila razvila takozvani „regresivni autizam“, odnosno imala su takve simptome, a koji su im se pojavili dve nedelje nakon što su primili trovalentnu MMR vakcinu.

Sva deca su se tada nalazila na lečenju u bolnici Royal Free Hospital, gde je radio dr Vejkfild i sva su imala  teške crevne infekcije, pa su nekoj deci morali da iseku delove creva (jer ih je nešto izgleda iznutra izjedalo). To svakako nije bila obična dijareja (kao što su tvrdili plaćeni novinari da kompromituju rad dr Vejkfilda), već težak poremećaj u funkcionisanju njihovih creva.

Nakon nekoliko godina dr Vejkfild je objavio rezultate svojih istraživanja u poznatom i uglednom medicinskom časopisu “Lancet” i nedvosmisleno je objavio da je uzročnik navedenih problema kod dece NEŠTO što se nalazilo u trovalentnoj MMR vakcini (koja se daje preventivno protiv zaušaka i malih boginja - morbila i rubeola).  Ono što je dr Vejkfild posebno uočio u svojim istraživanjima je bila mitohondrijska disfunkcija ove autistične dece, odnosno abnormalan rad njihovih mitohondrija. O tome šta su mitohondrije i kako funkcionišu pojasnićemo kasnije.  Da kod autistične dece postoji ovakva mitohondrijska disfunkcija pokazala su kasnije i neka druga istraživanja, na primer istraživanje na UC Davis Center for Children's Environmental Health and Disease Prevention iz 2010. godine.

Gde je tačno nastao loš spoj u relaciji mitohondrija i MMR vakcina, tek je trebalo ispitati sledećim istraživanjima za koje se Vejkfild verovatno tek pripremao. 
Zanimljivo je da dr Vejkfild nikada nije pozvao roditelja da decu ne vakcinišu, već ih je samo pozvao da decu ne vakcinišu pomenutom trovalentnom vakcinom MMR (što znači da su decu mogli da vakcinišu sa tri pojedinačne vakcine). Ali NEKOME veoma moćnom se baš ovaj Vejkfildov istup u javnosti nije dopao. Posebno je zanimljivo što su sa tržišta u Britaniji odmah povučene sve pojedinačne vakcine za zauške i male boginje , a ostavljena je namerno samo sporna trovalentna MMR vakcina. Čudno, zar ne?

Onda je 2007. godine dr Vejkfild pozvan na saslušanje pred istražnu komisiju Britanskog generalnog medicinskog saveta (koji izdaje licence za rad lekarima) sa optužbom da njegova istraživanja nisu obavljena u skladu sa naučnim principima, da ispitivana deca nisu znala da se na njima vrši opit, da su mu zaključci u radu nepouzdani i da svojim javnim istupanjem zastrašuje roditelje i odvraća ih od vakcinacije (?!) čime ugožava zdravlje dece itd. Preko njihovog časopisa British Medical Journal  osporena mu je stručnost kao i moralni kredibilitet da se bavi istraživanjem.

Jednostavno NEKO je pokrenuo protiv dr Vejkfilda kampanju kako bi ga diskreditovao kao lekara.

U ovu kampanju uključio se i londonski Sunday Times, ali i drugi mediji (pod kontrolom Ruperta Mardoka) , a uključio se i „nezavisni“ TV „Channel 4“. Glavne medijske napade na Vejkfilda predvodio je izvesni „nezavisni“ novinar i nekakav samostalni istraživač koječega po imenu Brajan Dir (koga je finansirala takodje imperija Ruperta Mardok).

Po onome kako je Brajan Dir „istraživao“ nastali "slučaj Vejkfild" videlo se da mu je jedini cilj bio da što više diskvalifikuje Vejkfilda, a ne da zaštiti decu nad kojom je Vejkfild radio "nedozvoljene opite".

Brajan Dir je dobijao prostor na svim Mardokovim TV kanalima, i na kraju britansku novinarsku nagradu od nekakvog "Udruženja urednika". (Znate već kako se NVO sektor organizuje, fianansira i izmišlja razne nagrade za svoje plaćene novinare tj. agente uticaja. U Srbiji (ali i u Hrvatskoj i uopšte EU.) samo takvi "novinari" i dobijaju nagrade.

 

Ojađenim roditeljima autistične dece kojiima su isečena oštećena creva, Dir ispred suda objašnjava da ona imaju " samo običnu dijareju" i da su sve ostalo Vejkfildove izmišljotine.

Od časopisa Lancet-a je traženo da se odrekne objavljenog teksta, što je uredništvo i učinilo i to posle nekoliko godina od objavljivanja i očito pod pritiskom NEKOGA, a i većina Vejkfildovih kolega je potvrdila da nije bila potpuno upućena u sva njegova istraživanja, pa su se javno od njega ogradili kako ne bi izgubili lekarsku licencu za rad.

Vejkfild, međutim, nije hteo da se odrekne svog istraživačkog rada i izgubio je licencu za lekarsku praksu.

Ali, roditelji autistične dece preko svojih udruženja i advokata koji su ovo istraživanje i finansirali, ostali su ipak uz Vejkfilda. 

Na sudskom sporu 2009. Vejkfild je ipak uspeo da dokaže da je bio u pravu, i da je iza čitave hajke na njega stajala  dobro organizovana mreža plaćenih novinara, agenata i korumpiranih lekara na platnom spisku velikih farmaceutskih kompanija. Onda je Vejkfild zatražio da se i sve optužbe protiv njega izrečene od stane Britanskog medicinskog regulatonog tela povuku i da mu se vrati lekarska licenca. I ova afera  i dalje traje. Pored afere Sali Klark ovo je još jedan skandal u Britaniji u vezi sa vakcinama u poslednjih nekoliko godina koji je otkrio kakva je perfidna sprega farmakobiznisa, medija, plaćenih novinara i lekara.

Dakle, kome je i zašto bilo važno da baš ova trovalentna MMR vakcina bude u upotrebi? Da li je sve u novcu, ili se u ovoj vakcini nalazi NEŠTO što je NEKOME veoma značajno, a Vejkfild se potpuno koncentrisao na proučavanje  upravo ove vakcine. I tražio je  dalja ispitivanja pomenute vakcine.

Dakle, da li se ova MMR vakcina u nečemu bitnom razlikuje od pojedinačnih vakcina protiv zauški i malih boginja?

Očito da. Jer, ova MMR vakcina spada u jednu potpuno novu klasu vakcina takozvane “treće generacije” vakcina. A to su DNK vakcine.

DNK VAKCINE TREĆE GENERACIJE

Ove vakcine su bioinženjeringom tako napravljene da proteinska forma u njima (koja kada se ubaci u ćeliju domaćina treba da "oživi" odnosno aktivira se ), u sebi sadrži kratak DNK lanac koji je veoma srodan sa DNK šifrom ćelije domaćina ili možda mitohondrije u ćeliji domaćina.

To znači, ako je prima pas, onda će njen proteinski sadržaj biti srodan psećem DNK, a ako je prima čovek onda čovečijem. I to je ključna osobina svih vakcina takozvane treće generacije. To su genetski modifikovane DNK vakcine.

Da malo pojasnimo načine delovanja svih ovih vakcina.

Prva generacija vakcina je imala u sebi čitav patogeni mikroorganizam - živ ili oslabljen ili “ubijen” (iako se u živom svetu ništa ne može apsolutno ubiti sve dok nosi  enegetsku česticu u sebi). Žive, razblažene vakcine za velike boginje i polio vakcine su tako bile u stanju da podstaknu umnožavanje “T ćelija” (TC ili CTL) nazvanih još “ćelije ubice”(koje se aktiviraju u organizmu i ubijaju te bacile)  i “T ćelija” – “pomagača” koje samo stvaraju antitela (TH) i deo su imunog sistema. Po mišljenju imunologa sa tim vakcinama je postojao "mali rizik" da se ti oslabljeni ili “ubijeni” patogeni ipak izmaknu kontroli i umnože se izazivajući bolest.

Ako bi bacil bio baš “mrtav” on ne bi podstakao delovanje T-ćelija odnosno njihovo aktiviranje, verovalo se.

U nameri da smanje taj “mogući rizik”, smišljene su nove vakcine takozvane “druge generacije”. To su vakcine, koje se sastoje samo od određenih proteinskih antigena (kao što je na primer toksoid tetanusa ili difterije)  a što je u stvari organski produkt metabolizma bakterija koje, navodno, izazivaju difteriju i tetanus ili rekombinanta ( genetički konstruisanih) proteinskih komponenti (kao što je npr. hepatitis B površinski antigen), koji podstiče aktiviranje TH ćelija, ali ne i "ćelija ubica".

(Da samo napomenemo i jedan sasvim logičan detalj: svaka društvena zajednica (kao država npr.) nakon nekog ratnog okršaja ostaje ekonomski iscrpljena. Živi organizmi su upravo složene društvene zajednice mitohondrija i drugih bakterija i gljivica u simbiotičkoj vezi. Zato nakon svakog ubacivanja stranog sadržaja nastaje njihova mobilizacija i "ratni okršaj" (imuni odgovor). Logično je dakle da sa svakim aktiviranjem "imunog odgovora" organizam postane oslabljen. I to je jedini efekat vakcinacije!)

DNK vakcine “treće generacije”, napravljene su od malih cirkularnih parčića bakterijskog DNK (plazmida) koji funkcioniše kao vektor preko koga se u DNK primaoca useljava tuđa proteinska forma, koju DNK domaćina prima kao genetsku poruku. To je u stvari funkcija obrnute transkripcije koja se prirodno obavlja u genetskoj komunikaciji ćelija i ulogu vektora tu imaju takozvani retvirusi (koji nisu ništa drugo do ti prirodni vektori za tranport informacija među ćelijama, a ne patogene tvorevine). S tim što oni nisu prirodno nastali, već po geneteki obrađenoj šifri kako im to šifruju bioinženjeri. Ovaj plazmid onda iznutra, kao trojanski konj, ošteti (izjede) omotač ćelije i pokaže se na površini ćelije koju onda imuni sistem registruje kao strani protein i aktiviraju se T ćelije. I to je teorijska postavka delovanja DNK vakcine koja, tobože, ima za cilj da izmami jak imuni odgovor organizma. Kao vektor se koristi često genetska sekvenca neke životinje govečeta ili zeca.

"DNK imunizacija" je ta nova genetska tehnika koja se koristi da se što efikasnije  stimuliše humoralni i celularni imuni odgovor i stvaranje  proteinskih antigena, koji onda, navodno, štite organizam od razvoja patogenih  bakterija. Iako mnogi načnici uporno tvrde da se aktiviranjem ovih T ćelija organizam upravo teško slabi (čista logika) , medicinski establišment ovo ne prihvata, već podržava vakcinaciju  i daje značaj formiranim anitelima.

Tako se navodno sa DNK vakcinom, ubrizgavanjem male količine genetskog matarijala (malo obrađenog genetski)  u živog domaćina, postiže da mala količina tih ćelija proizvede određene odbrambene genske produkte.

Ćelijski mikrohemičar Gert Nikolson, međutim,  kaže da se sa DNK vakcinama zapravo sve ćelije kontaminiraju mikopazmom koja im uništava (jede) ćelijske membrane.

Ko daje komandu T ćelijama da se stvore i krenu u akciju i ko i kako „provali“ da je neprijatelj ušao u ćelijsku opnu, nije baš najjasnije, ali bioinženjeri kao vešti militantni stratezi, koji sve ovo smišljaju i plasiraju kao veliku medicinsku naučnu teroriju (sa praktikovanjem vakcinacije), vrlo brzo će ovo dopuniti novim tvrdnjama zasnovanim na nekim njihovim “novim” naučnim otkrićima. Jedino što u ovoj priči ne štima je što sve u ljudskom oganizmu funkcioniše u harmoniji i život nije ništa drugo do elektro-bio-hemijski ekvilibrijum, a ne militantno polje. Ali, naučni establišment ima svoje naučne odrednice i svoju nakaradnu "logiku" ko hoće da radi kao lekar i zarađuje velike pare mora toga da se pridržava i da veruje onome što piše u udžbenicima i što se plasira na raznim simpozijumima. I da vakciniše.

I to je kapitalistička medicina 20. veka.

 Dakle, ono što  je bitno kod DNK matrijala je da on ima svojstvo da u sebe inkorporira srodan DNK i ovaj fenomen se naziva - internaliza. Jedan od poslednjih hitova genetskog inženjeringa je zato ubacivanje nano čestica u DNK. Zašto se to radi, saznaćemo uskoro u bliskoj budućnosti sa pojavom mnogih novih bolesti.

Internaliza silikonske čestice u ćeliju epitela.

 SJEDINJAVANJE RAZLIČITOG DNK MATERIJALA

Šta to znači kada ćelija internalizuje DNK? Da li to znači da genetski obrađen materijal koji se ubaci u decu postaje deo njihovog DNK? DNK je šifra stvaranje određene vrste  i njene forme. Da li genetski izmenjeni DNK time čini da se ova forma u nečemu razlikuje od orginalne? Nesumnjivo da, jer bi to napravilo Frankenštajna ili nešto slično. Ali, DNK za formu je spakovana u jedru ćelije, dok je DNK mitohondrija izvan jedra i ima svoju posebnu šifru.

Dakle, da se sada vratimo pomenutim mitohondrijama za koje se sve više ispostavlja da ne funkcionišu dobro kod autističnih osoba. Mitohondrije su energetske bakterije sposobne da pomoću kiseonika otvaraju molekule šećera. Kada se monoatomski vodonik iz ovih molekularnih veza oslobađa I rekombinuje stvara se bioenergija. Zato naučnici za ove bakterije kažu da su baterije našeg organizma. Mitohondrije su tako zahvaljujući višku energije koju stvaraju bile sposobne da sebi naprave proteinske “kućice”, a kada se nekoliko miliona ili milijardi ili čak  triliona mitohondrija energetski udruži u veliku koloniju one mogu da stvaraju složene žive organizme.  Ljudi su samo jedna takva vrsta sastvljena od nekoliko desetina triliona  mitohondrija.

Tako  mi imamo dve DNK šifre. Jedna je mitohondrijska DNK po kojoj mitohondrije obnavljaju same sebe, a druga je ćelijska DNK (koja se nalazi u jedru svake ćelije) I to je šifra za pravljenje mitohondrijinih “kućica”, i koje mi vidimo kao ćelije našeg tela. Od njih su sačinjena naša tkiva i naši organi i to njihovim kopiranjam  i umnožavanjem.

Ukolikobi se korišćenjem fenomena internalize malo promenio ovaj mitohondrijski DNK,  ove bakterije bi verovatno pravile istu strukturu kućice,  jer se shema za njihovo pravljenje nalazi u jedru, ali  sama mitohondrija ne bi funkcionisala isto kao sa svojim orignalnim mitohondrijskim DNK, odnosno ne bi imala isti potencijal za stvaranje bio energije.

Mitohondrija.

Dakle, sada se postavlja hipotetičko pitanje: da li je preko genetski modifikovanih DNK vakcina korišćenjem fenomena internalize možda moglo doći do promene mitohondrijskog DNK kod primaoca vakcine pri čemu je kao vektor koriščen neki životinjski plazmid modifikovan da bude srodan sa ljudskim mitohondrijskim DNK i  konzervisan u MMR vakcini? Ulaskom u ćeliju domaćina (vakcinisanog detata) ovaj plazmid se uselio u DNK mitohondrije i srodio sa njom pri čemu je uneo neke svoje genetske osobine?  Prosto rečeno da li je NEKO perfidno možda smislio ove vakcine kako bi in vivo eksperimentisao sa samom suštinom funkcinisanja ljudskog bića?

Jer , ako su mitohondrije energetski oslabljene (ubacivanjem parčeta DNK neke druge vrste čije mitohondrije proizvode manje energije) onda ono prvo što opadne  u organizmu je energija potrebna za  funkcionsanje ljudskog mozga. A mozak je posle srca najveći potrošač bio energije , pa sami tim i kiseonika.

Pri tom on najviše energje i troši kada vrši složene intelektualna I misaona procesiranja. Nefunkcionalnost modifikovanih mitohondrija teorijski bi se ogledala u tome da mozak ovakve genetski modifikovane mitohondrijske kolonije, ne bi mogao dalje da se razvija od onog početnog nivoa na kome su deca (u slučaju ljudske vrste), a to je  vrhunski energetski nivo viših životinjskih vrsta.

I nešto slično se u ponašanju autističnih osoba i uočava: one praktično ostaju na nivou viših životinja koje mogu nešto da pamte, a uče  prostom imitacijom gestova i glasova. Autistična deca uče samo kad im se nešto pokazuje, ali teško shvataju to isto kada se od njih zahteva rečima. Oni jednostavno ne mogu svoja osećanja i svoje misli da izraze rečima.
Kod autističnih ljudi je takođe uočljivo da su često osetljiviji na neke zvučne frekvencije, na koje drugi ljudi ne reaguju i ne čuju ih. Takođe su osetljiviji na neka jaka svetla, a mogu imati daleko izraženija čula mirisa i ukusa. Ponekad mogu biti veoma agresivni, i imaju čak i potrebu da brane neki svoju teritoriju ili svoju stvar. Baš kao životinje. Psi, na primer.

NOVA SAZNANJA O AUTIZMU

Nova istraživanja autizma sve više pokazuju da  mitohondrije kod autistične dece proizvode daleko manje energije i da im se čak i mozak strukturno razlikuje. Upravo zbog manjka bio energije ova deca nemaju potencijal za rad mozga koji je karakterističan za ljudsku vrstu.

Otkriveno je i da je kod autistične dece nivo hidrogen-peroksida dva puta veći nego kod normalne. Time su ćelije autistične dece izložene većem oksidativnom stresu. Da li možda ovaj oksidativni stres utiče na pojavu autizma, zapitali su se neki istraživači? Poznato je da su upravo mitrohondrije glavni  izvor slobodnih međućelijskih radikala (jer „kuvaju“ na kiseoniku), a zbog njihove  jake reaktivnosti oni mogu oštetiti ćelijsku strukturu uključujući i DNK. Upravo zato su mitohondrije sposobne za brze DNK mutacije , a same ćelije se vremenom repariraju od nakon pretrplkenih oštećenja.

Same mitohondrije upravo reaguju na oksidativni stres tako što prave ekstrakopije njihovog sopstvenog mitohondrijskog DNK. A, autistična deca, i to je otkriveno, često i nemaju neke mitohondrijske DNK fragmente koji su trajno obrisani.
Dakle, istraživanja naučnika koja su usmerena na slobodne radikale, su ipak samo pretpostavke da nešto u Prirodi ne štima. Ali, Priroda je sve odavno uštimala. Jedino nije bila u stanju da predvidi genetski inženjering sumanutih i pohlepnih  ljudi iz krugova svetskog naučnog establišmenta. I to je verovatno bio put kojim je dalje u svojim istraživanjima nameravao da krene dr Vejkfild i da se na to fokusira.

Dr Vejkfild bi tako proširio svoju sliku o autizmu vezujući ga baš za MMR vakcinu i u određenom stadijumu istraživanja bi verovatno došao do zaključka da  je mitohondrijski DNK dece vakcinisane sa MMR možda veštački modifikovan. I sami roditelji upravo tvrde da su njihova deca sve do vakcinacuije sa MMR bila normalna. Autizam se inače "otkriva" do treće godine.
I tvrdokorni dr Vajkfild bi imao u svojim rukama dokaz bez persedana za humane eksperimente o kojima se već godinama nagađa u naučnim kugovima.

Što je još gore postavilo bi se pitanje sa čime su modifikovane humane mtDNK? Sa genetskim materijalom koje životinje?
Tako bi se brzo povezale mnoge stvari. Na primer poznato je da je mitohondrijska disfunkcija prisutna kod genetski napravljenih životinja, posebno kod kloniranih.

“Zato genetski modifikovana DNK vakcina ide daleko izvan delovanja svi ostalih štetnih sastojaka u vakcinama. Ona čini nešto sasvim novo u istoriji čovečanstva, nešto mnogo rudimentarnije, nešto što se tiče same suštine života. Ona skrembluje (šifruje) sam ljudski genetski kod i to sa patogenim ili neadekvatnim DNK”.

Da li je zato dr Vejkfild morao  preventivno da bude oteran iz struke i da mu se svaki dalji pristup autističnoj deci i ispitivanjima uskrati, kao i da se drugi lekari zastraše kako ne bi nastavili njegova  istraživanja?

U Indiji je čak donet zakon, koji je nametnula biotehnološka industrija rpeko svog regulatornog organa  (Biotech Regulatory Authority of India), i po njemu se kažnjava svako ko radi na kompromitovanju  GMO vakcina. Za takve kao Vejkfild  tamo se, po zakonu,  ide u zatvor.

Zato mikrobiolog Šiv Čopra kaže da su te vakcine kao klaster bombe, jer one pogađaju svaki ćeliju u telu i narušavaju osnovnu biologiju organizma. Autizam nije bolest koju mogu ispravljati psihijatri i defektolozi, jer je u pitanju izmenjen fundamentalni biološki matriks na kome počiva bioenergetski ekvilibrijum u kome nastaje homo sapiens.

Da li zato DNK vakcine čak nisu ni pomenute u medijima u čitavoj debati u slučaju dr Vejkfilda iako su to vakcine koje se danas koriste? I autistične dece je sve više gde god ima i ove vakcinacije. U SAD se na svakih 110 javlja jedno autistično dete, što znači oko 24000 godišnje. U Srbiji se već godinama barata sa brojem od oko 2000, ali nesumnjivo je da autističnih ljudi ima daleko više i da njihov broj stalno raste.

 

 TEKSTOVI                                               ARHIVA

ROBOTSKO ORUŽJE – NAJUBOJITIJE ORUŽJE DANAŠNJICE

01.05.2012
Piše: Ivona Živković

 

Možete li da zamislite sledeću scenu: sedite na ručku  u otmenom restoranu u Pakistanu.  Za susdnim stolom je nekoliko poslovnih ljudi - Amerikanaca. U jednom trenutku, staklo na prozoru se rasprskava  i uleće minijaturni helikopter ne duži od jednog metra. Kao mala igračkica. U sledećem trenutku helikopter se nalazi iznad stola poslovnog američkog društvanceta. Sve čega se dalje sećate je razorna eksplozija. Ukoliko ste pukim slučajem preživeli nastali pakao, preko  medija saznajete da su ljudi za stolom u pakistanskom restoranu pobijeni i da se radi o američkom ambasadoru i vojnom atašeu neke evropske zemlje, kao i nekoliko pakistanskih diplomata. Mediji još objavljuju da je teroristički napad izvršio "bombaš samoubica", koji je ušao kao gost, prišao stolu ambasadora i aktivirao eksploziv kojim je bio opasan.

Pošto niste bili pijani , dobro se sećate, jer ste neposredan  svedok događaja koji je preživeo,  pozivate sve svetske medije da im objasnite da to nije delo nikakvog “bombaša samoubice”, već je bomba stigla u malom hlikopteru kojim je neko daljinski upravljao.

Ali, uzalud.

Vašu verziju događaja niko ne želi da objavi. Jasno vidite na TV ekranu neke likove koji tvrde da su bili gosti u restoranu i da su videli islamskog fanatika koji je aktivirao bombu i vikao “Smrt Americi u ime Alaha!”. A vi te likove u restaorano uopšte niste primetili.

Ali, svi  mediji samo njihivu priču prenose. Epilog je da će  SAD, ali i neke druge evropske zemlje, članice NATO-a, zbog toga morati vojno da intrevenišu na teritoriji Pakistana kako bi se obračunale sa "opasnim teroristima".

Ovakva priča može biti realnost i to, nažalost, jeste realnost današnje podmukle političko, terorističke i medijske spletke. Običan narod , na žalost , veruje u ono što svetske informativne agencije plasiraju medijima, a ovi bezpogovorno to objavljuju.  Sve to predstavlja tipičnu političku podmetačninu koja se u žargonu naziva još “false flag” ili operacija pod lažnom zastavom.

I upravo se za ovakve terorističke akcije mogu koristiti razna minijaturna robotska oružija, kojima se upravlja na daljinu i koja neprimetno mogu stići do same mete, a onda metu nepogrešivo likvidirati. I CIA ih za to koristi. Američki film “Sirijana” prvi put je obelodanio kako CIA vrši atentate pomoću projektila sa daljinskim upravljanjem na nepodobne političke protivnike.
Ovo savršeno robotsko oružije već nekoliko godina unazad korusti veoma obilato i američka vojska, ali i britanska i italijanska.

Ovi roboti mogu nositi onoliko eksploziva koliko je to potrebno. Mogu nišaniti pojedinca ili grupu, a mogu biti zamena za teške bomardere koji će rezoriti I infrastrukturne objekte I pobiti hiljade I desetine hiljada ljudi.
Danas se ove robotizovane bespilotne letilice, bez obzira na veličinu nazivaju UAV (unmanned aerial vehicle) ili u prevodu bespilotne vazduhoplovne letilice.  Popularno se i u srpskom jeziku nazivaju drone (engl. drouns) što znači zunzare, zbog  prigušenog zvuka koji ispuštaju dok lete, nalik  bumbarima.

 “Zunzarama” se upravlja  bežičnim prenosom radio signala koji komuniciraju sa softverom u letilici. U letilici se nalaze kamere, koje služe kao oči pilotu koji sedi hiljadama kilometara daleko i navodi ovu letilicu na borbeni zadatak. 

Pilot tako može biti na sasvim drugom karju sveta, na drugom kontinentu ili čak na "drugoj planeti".

U stvari čitav svemirski program koji je decenjama sprovodila NASA trošeći ogroman novac iz američkog državnog budžeta za tobožnje istraživanje svemira, posebno Meseca i Marsa, samo je bila dobra maska da se razvije ova pakleno moćna tehnologija. Koga briga kako izgleda Mars i da li tamo ima vode, raznih ruda, “malih zelenih” i sl. I vode, i nafte, i rude ima sasvim dovoljo na Zemlji,  i vlasnicima ove tehnologije potrebno je samo da se obračunaju sa državam, a i pojedincima  koji se njihovoj neograničenoj eksploataciji suprotstave.

A ratovanje robotskim mašinama preko daljinske komande je najjeftnije i najefektnije ratovanje koje se može zamisliti. Nema troškova oko ishrane vojnika, njihove obuke , nema psihološke pripreme za njihovu motivisanost, nema bolničkih troškova i nema opasnosti da neprijatelj zavrbuje robote i navede ih na izdaju.

Tako su sve bespilotne “zunzare” napravljene da u slučaju opasnosti  (da ih neko “zavrbuje”  i otme) mogu same da se unište i tako nikada “žive” ne padnu neprijateljima u ruke. Nedopustivo je za ove robotske letilice da neprijatelji otkriju njene softverske tajne i šifrovani sistem komunikacije sa pilotom i administratorom.

Sa ovakvim robotima rat se može vodito gotovo beskonačno, jer nema ljudskih gubitaka. I sve konvencije o ratovanju padaju u vodu.

Zato nije za čuđenje što su SAD  napravile plan za robotizaciju svoje vojske do 2021. i nameravaju da se u budućnosti najviše oslone na ovakvu vrstu naoružanja.  Plan je da se udvostruči sadašnji broj ubojitih bespilotnih letilica, pre svega klase  RQ-4 Global Hawk (jastreb), MQ-9 Reaper (kosač), i MQ-1 Predator (grabljivac). (Kakva "mirnodopska" imena)

Ova poslednja letilica je lovac veoma izdržljiva i dugotrajna letilica i služi za izviđanje i ciljanje meta sa velike visine. Nju koriste i vazduhoplovne i pomorske snage, ali i pogranične i carinske službe, kao i britanska i italijanska vojska . CIA za svoje poslove koristi manje letilice, lakše i pokretljivije i one im služe za ubijanje “terorista”, grupa ili pojedinaca. Tu je i RQ 170 Sentinel (stražar) koji služi za izviđanje.

Predator koji je oboren tokom NATO agresije na SRJ 1999. sada se nalazi u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu.

Sa ovakvim naoružanjem SAD će u budućnosti moći da budu u stalnom ratnom angažmanu negde u svetu, a pošto iz ovih ratove neće stizati mrtvi američki vojnici, a i troškovi ratovanja će biti zanemarljivi. Obični Amerikanci te ratove neće ni osetiti, pa se neće ni buniti zbog visokih vojnih troškova iz državne kase. Većina neće ni znati šta u “njihovo” ime radi “njihova “ vlada koga sve razara i ubija širom sveta. I to bez ikakve objave rata.

NEZAUSTAVLJIVI LETEĆI ROBOTI

Ono što bespolotne “zunzare” čini posebno nezgodnom je što one spadaju u stelt (stealth) letilice, pa ih ni jedan radar, za sada,  ne može detektovati.  Mogu leleti veoma brzo i veoma nisko, te  sasvim nerimetno ulaze u prostor bilo koje države. Tako stižu do projektivane mete i tu istovare bombe ili projektil laserki naveden sa gotovo savršenom preciznošću.
Kada izvrši zadatak, “zunzara” se vraća u bazu iz koje je poletela, ili se po potrebi sama uništi.
Modeli UAV-a sa rasponom krila od 5 metara sposobni su da nose i do 50  kilograma eksplozivnog tereta. Ove letilice su praktično nezaustavljive. Za sada.

Posebno su opasne za takozvane “mekane ciljeve” a to su objekti ili vozila  koja nisu sposobna da se sama brane.
 
Sistem “zunzare” odnosno "unmanned aerial system" (UAS) uključuje 4 letilice, zemaljsku stanicu, satelitski link i posadu za lansiranje letilice u bazi koja  se nalazi što je bliže moguće meti. Oni letilicu održavaju neprekidno spremnom da uzleti. Ovakvih baza za održavanje i lansiranje UAV-a, po nekim proračunima analitičara, trenutno širom sveta ima najmanje 60, a verovatno i mnogo više, jer to predstavlja vojnu tajnu.

U javnosti je bila i informacija da su korišćene baze  na jednom majušnom arhipelagu Indijskom okeanu (“Dijego Garsija”, verovatno ), kao i jedna u afričkoj državi Džibuti. Druga afrička baza se nalazi u fazi konstrukcije u Etiopiji i za sada je tajna.  Pista za letilica za potrebe CIA građena je u jednoj zemlji na Srednjem istoku, i pretpostavlja se da je to Saudi Arabija.

“MALI MILION” BAZA

Za sada su poznate tri baze iz kojih se pilotira “zunzarama”. Jedna je u blizini Las Vegasa, druga je u jednom prašnjavom vojnom kampu u Africi, koji su nekada koristili pripadnici francuske Legije stranaca, a treća je u Avganistanu. Četvrta baza za pilotiranje,  koju još niko ne pominje , verovatno je vazdušna baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Letilicom upravljaju  uvek po dva čoveka - jedan  je pilot sa džojstikom koji i nišani i opaljuje na metu, a drugi je operater za senzore i kamere.  Oni sede u klimatizovanim sobama pred nekoliko monitora i pored kompjutera i navode letilicu na metu kao u video igricama.  Imaju pilotsku smenu od po osam sati, a nakon toga idu kućama. Leševi i teška ljudska drama koja ostaje iza njihovih “video igrica” njih ne dotiču. Oni samo imaju svest o uspešno ili neuspešno izvršenom zadatku. Drugo ništa ne vide i nikada ne saznaju.

Neke baze koristi CIA i one mogu biti samo obične napuštene piste za uzletanja  aviona. Vojne baze su mnogo bolje opremljene sa svom pratećom sofisticiranim opremom za robotsko ratovanje i skladištima projektila.

PAKISTAN-GLAVNA BAZA ZA TRENING UAV-A?

Da li se ove letilice u Pakistanu koriste za trening i obuku pilota , a sve po izgovorom da se njima love "teroristi"?

Podsetite se “false flag” operacije koju smo naveli na početku teksta. Pakistan je američki saveznik (u stvari njihova korumpirana vlada), a zapravo su Pakistanci postali najveća kolateralna štata ovih "anti-terorističkih" akcija bespolotnih letilica. Posebno su zunzare napravile haos poslednjih meseci u severnom Vaziristanu, “boreći se “ protiv pripadnika Al kaide. Da podsetimo da je u Libiji, ta ista Alkaida bila NATO saveznik broj jedan. Ali, sve je izgleda velika video i politička igrica.

Tako, po četiri bespilotne letilice istovremeno zuje iznad Vaziristana u Pakistanu po 24 sata dnevno. One navodno nadgledaju teroristička skorivišta, a onda naciljaju  metu i izbacuju svoje ubojite projektile na njihova  "podzemna skorivišta". Ali, leševi koji ostaju iza tih "antiterorističkih" dejstava su uglavnom leševi pakistanskih civila. I za one pojedince za koje američka vojska tvrdi da su članovi teororističkie organizacije, nikada za to nisu izvedeni valjani dokazi.

Jedan Pakistanac ovaj svakodnevni užas opisuje rečima:  “Izglada kao da oni zaista žele sve da nas pobiju…”. Ova “kolateralna civilna šteta” izaziva kod stanovnika Pakistana ogorčenje i gnev i oni traže od svoje vlade (potplaćene dolarima, naravno) da se “saveznička” Američka vojska skloni iz Pakistana. Na žalost, pakistanska vlada je za milijarde dolara  napravila pakt sa djavolom. Pa gde će onda da vežbaju ovi američki piloti? Ako ih najure iz Pakistana, da li će se možda Al kaida preko noći useliti, na primer na Kosovo?  Nije li nam upravo neki “stručnjak za terorizam” nedavno preko medija i ministra policije Srbije objavio da je pojava terorista moguća i u Srbiji i u BiH? Pitanje je samo gde će se ovi “teroristi” stacionirati da bi UAV mogli i ovde da vežbaju gađanje. Nije li Bondstil pravo mesto za još jednu UAV bazu? (Da kao vidovita Vanga predvidim da će možda mudžahedinskih terorista na Kosovu i BiH biti u narednim godinama sve više i više (bar po budućim pisanjima medija) i da će se onda iz belosvetskih političkih kugova inicirati jedna velika "antiteroristička" akcija, koju će zaglupljene kreature na "vlasti" Srbije, BiH i Makedonije i te kako podržati? I , eto novog poligona za vežbu in vivo. )


PROBLEMATIČAN  PRAVNI ASPEKT KORIŠČENJA   BESPILOTNIH LETILICA

U jednoj naučnoj studiji objavljenoj decembra 2009. (Social Science Research Network Notre Dame Legal Studies Paper) “Slučaj Pakistana 2004-2009”, kaže se sledeće:
 “… UAV ispaljuju projektile i bacaju bombe, vrstu oružja koje može  biti korišćeno samo u skladu sa zakonom u oružanom konfliktu. Sve do proleća 2009., u Pakistanu nije bilo oružanog konflikta. Međunarodni zakoni ne prepoznaju pravo da se neko ubije bez objave rata" ... "Ubijanje bez objave rata se može toleristi samo za vreme nerijateljstava u vreme nekog već postojećeg oružanog konflikta I tada samo zakonita borba  se sme voditi”.

S obzirom da takozvane "antiterorističke" akcije u Pakistanu predvodi CIA, na osnovu nekakvih svojih operativnih saznanja, u istom izveštaju se dalje kaže:
“Članovi CIA nisu zakoniti borci i njihovo učestvovanje u ubijanju osoba, čak i u oružanom konfliktu je - zločin. Američke vojne snage mogu biti ‘zakoniti borci u Pakistanu’ samo ako je to njihova (pakistanska) vlada zvanično tražila od njih. A ona to nije tražila”.

Navodi se još i efekat delovanja ovih bespilotnih letilica:
 “Zunzare,  veoma retko, a gotovo nikada,  nisu ubile samo ciljanu metu. Oktobra 2009. taj odnos je bio do 50 civila na svakoog vojnika”.

Dakle, pravni osnov za koriščenje bespilotnih letilica na način kako to čine SAD  u dašnejm međunarodnom pravu ne postoji, a ono što postoji u korpusu međunarodnih konvencija o ratovanju – jednostavno se ne primenjuje. Tako  svi oni koji koriste bespilotne letilice za svoje političke ciljeve to rade vršenjem čistog nasilja , i to se ne može zvati drugim imenom osim – terorom nad vojno slabijim narodima i državama. Oni mogu bez ikakvih sopstvenih gubitaka smanjivati populaciju neprijatelja. I to je, do sada u istoriji neviđeno ratovanje.

NEMAČKI NACISTI SU PRVI POKRENULI ROBOTIZACIJU ORUŽJA

Zanimljivo je da su  Nemci još 1944.  pravili minijaturne  tenkove napunjene eksplozivom kojma su upravljali sa daljinskom komandom. Kada si ih otkrili, Amerikanci su ih ismejali kao neozbiljne “igračke”.

Danas američka vojska koristi upravo tehnologiju koju su razviijali nemački naučnici u vreme nacističke vladavine.

Takođe je prva stealth tehnologija primenjena kod nacističkih avio-inženjera, kada je Luftwafe kostrusiao svoj avion – krilo, nazvan Horten HO 1X V1 (takođe poznat i kao   HO 229 ili Gotha GO 229). Bio je tako mekano zakrivljen da ga radari tada nisu mogli otkriti. To je prvi avion koji je trebalo da koristi turbo mlazni pogon. I nakon 70 godina, američka stealth bespilotna “zunzara” RQ-170 Sentinel ima gotovo identičan oblik sa Hortonovim avionom. Ova letilica je prvi put uočena na avganistanskom aerodromu u Kandaharu, pa je nazvana “Zver iz Kandahara”.

I Japanci su 1945.  šikanirali Amerikance tako što su slali preko Pacifika velike papirne balone sa daljinskom komandom iznad Severne  Amerike. Oni su nosili zapaljive bombe i onda bi bili obarani iznad SAD. Ova japanska misija  je bila veoma uspešna i izazvala je paničan strah kod običnih građana, koji su do tada mislili da je ratni okršaj dalako od njih i da su bezbedni u SAD. Ali, američka štampa je vesti o tome zataškavala,  plašeći se da bi Japanci, ohrabreni uspešnom misijom, poslali još više balona iznad SAD. Američki geolozi su tada analizirli  pesak koji je korišćen na balonima kao balast i pokušali da utvrde gde se nalazi mesto u Japanu sa takvim peskom. Fotografskim istraživanjem pronašli su lokaciju blizu jedne fabrike  hidrogena i pretpostavili su da je u blizini mesto za lansiranje balona. Fabriku hidrogena i okollinu  su izbombardovali i  japanski baloni sa daljinskom komandom su prestali da lete nad Amerikom.

Japanski papirni balon iz 1945.

 UAV su korišćene i u Vijetnamu, uglavnom kao izviđečke platforme, a 1980-tih bespilotna letilica za radarom za ciljanje i ubijanje,  nazvana "Harpy",   bila je primenjena u sistemu protivvazdušne odbrane. U Zalivskom ratu korišćen je borbeni bespilotni sistem  X-45.

Bespilotne letilice su koišćene u Bosni 1995, protiv Srba, kao i 1999. u bombardovnju Srbije, kao i u Iraku, Pakistanu, Avganistanu, Libiji, Jemenu, Somaliji, ali i u  SAD za nadgledanje terena (čitaj špijuniranje građana). Praktično se primenjuju svuda kako to odgovara Pentagonu ili CIA. Civili, žene i deca, širom sveta koji su stradali od ovih letilica našli su se uglavnom na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. A kada je pravo vreme i kada ove letilice deluju- to oni ne mogu da znaju, jer su one praktično nevidljive. I to je zato najpodmuklije i najubitačnije oružje današnjice. I upravo takvo oružje je dobitnik Nobelove nagrade za mir, Barak Obama, odobrio da bude korišćeno u američkoj globalnoj borbi “protiv terorizma”. I teroristi su zato svuda, po celom svetu, gde god je Pentagonu potrebno da seje bombeč. Pametan čovek lako sada može da shvati ovu perfidnu igru.

Da navedemo da postoji sumnja da je navodni teroristički napad na Pentagon, 11. septembra 2001. izveden upravo jednom bespilotnom letilicom, a što je zabeležila jedna video kamera na obližnjoj benzinskoj pumpi. Takođe se veruje i da je Moamerr Gadafi ubijen u jednom ciljanom napadu sa bespilotbnom letilicom, iako je postojao dogovor o slobodnom prolasku konvoja vozila u kojima je bio Gadafi. Ovaj zločin je prikriven lažiranom medijskom predstavom o mučeničkom linču "Gadafija", koji su navodno izveli libijski pobunjenici.  Tako je američka strana u Libiji zadržala svoju "posredničku i mirotvoračku fukciju", postavljanjem čoveka sa dvojnim američkim i libijskim državljanstvom na mesto novog libijskog premijera. I čitava NATO misija u Libiji je naravno, bila isključivo "humanitarna". Sa ubojitim Apač helikopterima i podmuklim “zunzarama”.

A tu je naravno i biznis. Jer, kompjuterska tehnologija koja se primenjuje u “zunzarama” donosi njenim tvorcima ogromnu zaradu. Ova industrija je danas u poziciji avio-industrije za vreme i nakon Drugog svetskog rata. A vodeći ugovarači sa Pentagonom  su Boeing, Lockeed Martin, Northrop Grumman i još veliki broj manjih kompanija.

Na žalost, ključnu ulogu u stvaranju ovog oružija je imao Nikola Tesla, čija je istraživanja tajno i godinama finansirao Pentagon. I onda su mu sve radove pokupili.

IRAN UHVATIO “STRAŽARA” ?

Ipak,  4. decembra ove godine iranski vojni inženjeri uspeli su, navodno, da iznad Irana uhvate “živu” bespilotnu letilicu RQ-170 Sentinel koju je koristila CIA za izviđanje i da je neoštećenu spuste na zemlju.

I to je bio  težak šok za SAD i zagovornike robotizacije američke vojske. Amerikanci su u neverici ovo najpre negirali, a onda zvanično zatražili da im Iran “zunzaru” vrati.
Ali , Iran je to odbio i javno objavio da namerava da čitavu letilicu raskolopi, prostudira je i ponovo sklopi. Za njih je akcija ove letilice čist akt špijunaže.

U stvari ono što su izeli iranski inženjeri, stručnjaci za sajber ratovanje, predstavlja veoma neprijatan događaj za ove bespilotne sisteme. Oni su naime, uspeli da “otključaju” tajni šifrovani softver “zunzare” nazvane “Stražar”, i pomoću njega su softverski prodrli u sam komandni centar CIA u Lengliju, u Virdžiniji iz koga je pilotirano letilicom. Onda su vešto iskopirali sve podatke iz sistema komunikacije između letilice i baze u Lengliju kao i veze sa navigacionim satelitom. Ove podatke su onda  vratili natrag, ali su ih reprogramirali, tako da je “zunzara” umesto pravih podataka sa navigacionih uređaja, u Lengli svom pilotu, slala lažne koordinate gde se nalazi. I oni su verovali da i dalje imaju kontrolu nad njom, ne znajući da letilica više uopšte nije na navedenoj poziciji i da oni više nemaju daljinsku komandu nad njom.

Da su to primetili na vreme, odmah bi aktivirali sistem za njeno samouništenje. Ovako su upravljanje “zunzarom” preuzeli iranski inženjeri i mekano je spustili u svoju vojnu bazu blizu Kašmara, nekih 225 kilometara od Avganistanske granice.

Neki, američki vojni analitičari, ipak, primećuju da je na fotografiji dostavljenoj medijima , Sentinel sa donje strane verovatno oštećen, pa je zato kamufliran, i da je letilica moguće upala u vodu, odakle je izvučena , jer je oko nje pod mokar.

Ipak, hvatanje pravog trenutka za njeno softversko reprogramiranje, kako se tvrdi zvanično, otkriva da su Iranci znali da će se ovakvo izviđanje vršiti i čak su znali tačne koordinate leta. Ko je čitav plan otkrio, sada je stvar američke špijunaže. Ili je u pitanju mala igra iz visokih vladarskih krugova kako bi se orkestrirao veliki sukob na Srednjem Istoku.

Da su Iranci odavno radili svoj program letilica sa daljinskim upravljanjem i da su tu verovatno veoma daleko dogurali, nagoveštava i ubistvo iranskog stručnjaka za ovaj program, zvanično penzionisanog majora Reze Barunija. On je poginuo 1. avgusta 2011. godine navodno u eksploziji gasa u njegovoj veoma dobro čuvanoj vili.
Samo nekoliko ljudi iz vrha iranske vojske znalo je da je Baruni tajno bio angažovan na ovom programu. Izraelske obaveštajne strukture su pustile informaciju da je u njegovoj kući instaliran eksploziv najmanje na tri mesta tako da su potpuno srušeni noseći zidovi kuće. I to je, po njima,  mogao uraditi samo neko ko je dolazio kod njega u kuću.

Da Iran sprema svoj UAV program upozorio je samo pet meseci pre ovog ubistva , američki ministar odbrane Robert Gejts u Senatu.
 Iran je , kazao je tada Gejts, uspešno testirao  prototip svoje domaće stelt letilice, nazvane “Sofeh Mahi” (Manta Ray). I to je veoma zabrinulo Pentagon.

Sada, kada je Sentinel, navodno uhvaćen, američki stručnjaci će morati još više da rade na usavršavanju ove tehnologije. Recimo da je baš zato neko iz vrhovnih spletkaroških krugova, čitavu ovu igru iscenirao. Iranci su dobili samopuzdanje, a Pentagon zadatak da ovo oružje još bolje razviju.

 

 TEKSTOVI                                               ARHIVA

UJEDINJENA EVROPA U PLANOVIMA NACISTA

01.05.2012
Piše: Ivan Vukadinović

 

 

Iako su široko poznati planovi fašista za uspostavljanjem Novog svetskog poretka, i ta saznanja su već široko raubovana, manje su poznate njihove ideje za stvaranje Nove Evrope, posle eventualne pobede u ratu. Ove ideje su inače sasvim logične, iz njihovog ugla gledanja, jer ako su hteli da preurede celi svet, što ne bi Evropu, kontinent na kome su smeštene dve od tri sile Trojnog pakta, i nekoliko njihovih saveznika.

Diskusije o pitanjima povezanim sa Evropom počele se kako je moć NSDAP rasla. Na Kongresu o Evropi, od 14. do 20. novembra 1932. u Rimu, Alfred Rosenberg je prvi put na jednom međunarodnom forumu izneo ideje evropskog ujedinjavanja. Sam Adolf Hitler je u Nirnbergu 1937. godine rekao: „Nas više interesuje ujedinjena Evropa kao harmonična porodica naroda od bilo koje države“. Šef njegove propagande Gebels, išao je korak dalje 1940. godine, opsednut tehnološkim napretkom: „Tehnologija transporta i telekomunikacija smanjuje razdaljine između naroda i to će neminovno dovesti do evropske integracije, veliki nemački rajh će reorganizovati Evropu, srušiti granice koje još razdvajaju evropske narode i omogućiti im da žive lakše zajedno; za 50 godina ljudi više neće razmišljati u kategorijama nacije“.

Najzad, 1942.  je u Berlinu održana konferencija na temu: „Europaische Wirtschaftsgemeinschaft“, ili doslovno „Evropska ekonomska zajednica“. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Berlinskog društva za industriju i trgovinu, u saradnji sa ekonomskim savetnikom Berlinskog komiteta NSDAP i Komorom industrije i trgovine. Na konferenciji su govorili veoma uticajni ljudi tog vremena, praktično vrh ekonomskih nauka Rajha. Teme kojima su se učesnici konferencije bavili, pokrivale su širok opseg pitanja planirane zajednice – poljoprivredu, transport, regionalne razlike, ekonomske i trgovinske ugovore i naravno – monetarnu uniju i proširenje ekonomske zajednice.

Definisana je uloga države u regulisanju privrednih tokova, slično ulozi koju danas ima EU definisanjem svojih standarda. „Ono što dolazi je novo shvatanje sa svojom ideologijom i terminologijom, koje daju osnovu međusobnim ugovorima i kooperaciji.

 1. Ekonomsko usmeravanje nije momentalno rešavanje hitnih situacija, već osnova za nove teorije i  prakse.
 2. Ekonomsko usmeravanje nije identično tendencijama centralne planske ekonomije. Ono ne pokušava da onemogući individualno upravljanje kroz državnu operativu-.
 3. Ekonomsko usmeravanje znači sledeće: nove instrukcije kreativnim i konstruktivnim snagama pojedinaca, u vezi sa celim sistemom; kreiranje konzistentnog pogleda na ekonomiju; biranje važnih zadataka kroz političko vođstvo i konačnu odluku države o svim pitanjima u vezi ekonomske snage. Osim ovih stvari, ekonomija je slobodna i odgovorna sama sebi.“ ( Uvod – Professor Dr. Heinrich Hunke, savetnik u Ekonomskom komitetu NSDAP, predsednik Nemačke agencije za ekonomski publicitet).

Ministar ekonomije Rajha uspostavio je paralelu između carinske unije (Zollverein), koja je bila preteča ujedinjavanja nemačke države i planova za carinsku uniju Evrope, kao početka širih i dubljih integracija. „Još jednom je ekonomski i tehnički progres taj koji gura ka formiranju velikih kontinentalnih ekonomskih oblasti. Sadašnja  tehnologija nudi mogućnosti koji koje ne mogu potpuno iskoristiti nacionalne ekonomije. Granice nacija su se približile kroz sve veću brzinu vozova, proširenje mreže puteva i plovnih tokova, transkontinentalne lance nabavke energenata, koji nude mnogo potencijala i najzad, aviona. Izvane Evrope ogromne ekonomske oblasti su već formirane, ili su u procesu formiranja, dejstvom ovih faktora. Za svoje dobro, Evropa mora biri gurnuta iz romantične nazadnosti.“ (Ekonomski izgled Nove Evrope – Walter Funk, ministar ekonomije Rajha i predsednik Rajhbanke).

U istom govoru ministar nastavlja sa vizijom zajedničkog tržišta kao ekonomskog raja. „Razmena roba između nacija neće još biti posmatrana kao domaća trgovina zato što je još rano razmatrati potpuno uklanjanje barijera. Kao velika trgovinska oblast ipak će uživati sve privilegije kao tržište pod državnom upravom. Rumunski farmer, norveški drvoseča, holandski baštovan i danski stočar neće više brinuti o tome gde će prodavati svoje proizvode ili da li će odgovarajuća cena nagraditi njihove napore. Oni će znati da međudržavni ugovori određuju sigurni proizvodnju i prodaju, i da su spekulacije i krize stvar prošlosti. Tekstilne kompanije u Protektoratu, francuski hemijski radnici i belgijski rudari neće više živetu u strahu od niskih nadnica i nezaposlenosti.“

U oblasti monetarnih pitanja, nacisti su odbacili do tada široko upotrebljavani zlatni standard, dok se kliring takođe smatrao nepodesnim. Umesto toga, plaćanja bi trebalo centralizovati kroz jednu „Banku Evrope“, uz stvaranje zajedničke monete – evropskog guldena.

Sličnost sa aktuelnim projektom integracija su ponekad zapanjujuće, pa se postavlja pitanje zašto ovi podaci nisu šire poznati. Kod nas je pažnju na ovu konferenciju skrenuo tekst Miroslava Lazanskog Srbija na zapadu,objavljen u Politici od 12. aprila 2008. godine. U Britaniji se istraživanjima planova nacista bavio Rodni Etkinson, inače rođeni brat poznatog glumca Roana Etkinsona. U svojoj knjizi Pun krug Evrope on navodi niz paralela između ranijeg i aktuelnog projekta evropskog jedinstva

Europaische Wirtshaftsgemeinschaft –  European Economic Community
European Currency Sistem – European Exchange Rate Mechanism
Europabank (Berlin) – European Central Bank (Frankfurt)
European Regional Principle – Committee od the Regions
Common Labor Policy – Social Chapter
Economic and Trading Agreements – Sinle Market

Ostaje pitanje kako tumačiti ove podatke, koji bi se zaključak mogao izvući. Jasno je da širenje saznanja o tome da su visoki predstavnici zvanično najmračnije ideologije u istoriji imali planove za stvaranje „Evropske Ekonomske Zajednice“ može obradovati brojne antiglobaliste, evroskeptike i ostale protivnike Evropske Unije. Sa druge strane, malo je onih koji bi na ove podatke gledali afirmativno.

Ekstremne desničarske organizacije, koje se smatraju naslednicima nacista po pravilu su protiv Evropske Unije. Smeta im njena proklamovana multikulturalnost. Desnica koja bi htela da se predstavi kao umerenija nije protiv EU, ali teško da bi mogla da javno iznese zaključke koji bi odobravali ranije planove ujedinjenja Evrope, i ukazivati na njih kao na koristan primer. Postoji strah od identifikovanja sa mračnom prošlošću, mada nije isključeno da će taj strah bledeti kako se zemlje Evrope budu suočavale sa sve većim brojem imigranata i gubljenjem konkurencije od zemalja koje su nekada smatrali „Trećim svetom“. Ipak, za sada bi ovakvim podacima mogle bi da se „pohvale“ jedino politički krugovi u zemljama kao što su Estonija i Litvanija, gde se javno odaje počast esesovcima, a Crvena armija se smatra okupatorskom, a ne oslobodilačkom. Mada, verovatno bi i tamo se o ranijim planovima za stvaranje „Ujedinjene Evrope“ govorilo u pola glasa.

Najzad, možda bi se ovo moglo posmatrati i izvan političkog konteksta. Već je široko poznata činjenica da su nemački naučnici imali ključnu ulogu u razvoju američkog svemirskog programa, posle Drugog svetskog rata. Zašto bi njihovo eventualno učešće u projektu evropskog ujedinjenja, nastalog od poznate „Zajednice za ugalj i čelik“ ostalo obavijeno velom tame? Mada je teško reći u kojoj meri su sličnosti posledica angažovanja konktetnih ljudi, a koliko je do njih došlo korišćenjem slične imperijalne logike. Činjenica je da su mnogi stručnjaci nacističke Nemačke, uključujući i citiranog profesora Hunkea, nastavili svoju karijeru posle rata, često u okvirima državnih službi.

 TEKSTOVI                                               ARHIVA

Šta će biti sa nama 2012?

06.05.2012
Čedomir Stanković

 

Ovo pitanje možda nije baš najbolje formulisano. Šta će biti sa nama 2012 ili do 2012 ili šta ćemo sve čuti do 2012. Ako preživimo tu famoznu 2012 ili tačnije 21.12.2012. mislim da više neće biti smakova sveta i sličnih kataklizmičkih vesti. Koliko mogu da zaključim, svi tipuju da će se na taj datum nešto desiti. Ne znaju šta, ali biće nešto. Priče su različite, ali su sve manje više apokaliptične. To nije ni čudo, verovatno je to u čovekovoj prirodi da se na taj način brani od neznanja. Najlakše je da veruje u magiju, više sile, bez mnogo udubljivanja da na logičan način objasni sebi pojave koje ga okružuju. Zato bez mnogo truda za oblikovanje bezlične mase otupelih pojedinaca, ovo pišem prvenstveno za mlade i neiskvarene umove koji hoće i žele sebe da nagrade čistim i korisnim informacijama. Ako se iz bilo kog razloga osetite prozvanim ili mislite da će ovo na neki način uticati na vaš stav o etici života, pravo je vreme da zatvorite prozor.
Ako ste još uvek tu onda vas zaista interesuju naučni podaci ili ste pak samo radoznali. No da se vratim temi. Ovo što pročitate možete smatrati apsolutnom istinom. Sve što ste znali ili mislili vezano za ovo, a ne poklapa se sa time što ćete pročitati, možete slobodno da zaboravite i usvojite nove, ali proverene i sigurno tačne informacije.

Dakle, tema 2012. Rasprava o tome šta će biti tad. Preciznije rečeno, šta će nas sve zadesiti.

the-four-horsemen-of-the-apocalypse
Četri jahača apokalipse

Smak sveta će se neminovno desiti. To nije pretpostavka, to je realnost. Pitanje je samo kako. Kakav će scenario biti? Ne znam, ali mogu da pretpostavim. Jedan je da će neki asteroid pasti na zemlju i na taj način pogoršati uslove za život ljudi na njoj, a drugi da će nas sunce progutati u jednoj svojoj fazi života. Ako se do tad mi sami ne ispoubijamo nuklearnim oružjem ili oko vode za piće.

Pitanje: Prvo i osnovno pitanje. Šta će biti sa našom planetom 2012. godine? Na mnogim sajtovima se mogu naći kataklizmične poruke koje većinu neinformisanih ne ostavljaju ravnodušnim.

Odgovor: Ništa značajno se neće desiti sa našom planetom 2012. godine. Proćiće kroz tu tačku u prostorvremenu koja se zove  21.12.2012. godine bez ikakvih bitnih promena. Na istoj putanji će ostati još nekih 4 milijarde godina kada se stvarno ne približi smak sveta tadašnje civilizacije. Možda malo ranije, za nekih milijardu godina, kada će ispariti okeani i nestati atmosfera na Zemlji zbog faze u životu Sunca kroz koju će da prođe.

 

Pitanje: Šta je u stvari problem koji će dovesti do smaka sveta 2012?

Odgovor: Priča počinje sa planetom Nibiru koju su inače otkrili Sumeri. Priča o tome šta su zapisali o toj planeti i šta veruju je interesantna, tako da ako bude zainteresovanih, odradiću jedan tekst o istoriji astronomije kod Sumera. Važno za ovu planetu je da po veruvanju jedan krug oko sunca pravi za oko 3600 godina. Prvi susret sa njom je bio predviđan za 2003. godinu. Došlo je do neke greške u računanju ili kvara na planeti, pa je njen dolazak odložen za 2012, tačnije 21.12.2012. onda kad su zakazani i ostali smakovi sveta. Takođe se ovaj datum poklapa sa završetkom 13. Baktuna Majanskog kalendara.

Pitanje: Da li se kalendar Maja završava u decembru 2012?

Odgovor: Isto koliko se završava kalendar koji vi imate 31.12. tako se i ovaj završava 21.12. Završetak jedne kalendarske godine i početak naredne. Ništa specijalno i čudno. Računanje vremena Majanskog kalendara je sasvim različito od onog na koji smo naučeni. Mi brojimo dane, mesece i godine. Za lakše snalaženje imamo termine (koji ništa ne znače) decenija, vek, milenijum i eon. Maje su to radile ovako:

Unial – 1 Unial = 20 Kina = 20 dana,
Tun – 1 Tun = 18 Uniala = 360 dana = približno 1 godina,
Katun – 1 Katun = 20 Tuna = 7.200 dana = približno 20 godina,
Baktun – 1 Baktun = 20 Katuna = 144.000 dana = približno 394 godine

logobaktun
Baktun Majanskog kalendara

Kao što vidite Baktun ima skoro 394 solarne godine. 21.12.2012. se navršava 13. Baktun po čemu počinje brojanje od početka. Inače Majanski kalendar (za večita sumnjala) ima i dalje računanje vremena i podelu po delovima, to su:

1 Pictun = 20 Baktuna = 2.880.000 dana = približno 7.885 godina.
1 Calabtun = 20 Pictuna = 57.600.000 dana = približno 158.000 godina.
1 Kinchiltun = 20 Calabtuna = 1.152.000.000 dana = približno 3 miliona godina.
1 Alautun = 20 Kinciltuna = 23.040.000.000 dana = približno 63 miliona godina.

Tako da stvar sa Majanskim kalendarom o proricanju kataklizme (među nama, prorekli su kraj sveta, a nisu uspeli da vide svoj nestanak sa istog) ne stoji.

Pitanje: Mogu li da utiču na Zemlju planete poređane u redu počevši od Sunca, pa do Neptuna?

solarsystem.g
Sunčev sistem

Odgovor: Odgovor je jednostavan. Ne mogu. Uticaj svih planeta na Zemlju je 10.000 puta manji od uticaja Meseca na zemlju tako da je glupo dalje komentarisati ovo. Drugo, nisu sve ekliptike planeta u istoj ravni, tako da nikad ne mogu biti u liniji.

Solar_flat1
Ravan Sunčevog sistema

Pitanje: Može li se nešto desiti kad naš sunčev sistem preseče galaktičku ravan?

Odgovor: Odgovor je ne. Radi se o tome da galaktička ravan nije list papira da se kroz nju prolazi u trenutku. Taj trenutak traje neko vreme. U astronomskom pogledu trenutka to je mnooogo više negó u našem pogledu trenutka. Koliko će naš Sunčev sisitem biti u galaktičkoj ravni 2012, može se reći da je i sada,  ništa više ili manje tu negde. Kada sam rekao može li se nešto desiti, prevashodno sam mislio na preturbaciju ortovog oblaka i zadavanje inicijalne brzine nekom od velikih asteroida koji će uleteti u Sunčev sistem i možda ka Zemlji ugroživši je na taj način. Odgovor je opet ne. Prvo da vidite koliki je Ortov oblak, pa da nastavimo sa pričom.

oort_cloud
Šema Ortovog oblaka

E sada, kad ste videli koliki je, jasno je da će galaktičku ravan preseći prvo on, pa tek posle naša planeta. S obzirom na to da je prečnik Ortovog oblaka oko 50000 AJ, a brzina kretanja sunčevog sistema oko 17-22km/s od trenutka kad Ortov oblak počne da, uslovno rečeno, seče galaktičku ravan do trenutka kad Zemlja dođe na to mesto, proćiće oko 6.000 godina. Iz tog razloga ne treba pričati o danima, jer kosmos ne poznaje taj fenomen i toliko kratak vremenski period. Isto kao da mi merimo naš put od mesta A do mesta B u milisekundama ili daljinu Niš Novi Sad u milimetrima.

Ali, ovo sad zahteva malo duže objašnjenje. Sunce, a sa njim i Sunčev sistem, se kreće oko centra naše Galaksije po eliptičnoj putanji. Galaksija se okoreće sama oko sebe u smeru kazaljke na satu brzinom 160-220 km/sec (gledano sa "galaktičkog severa"). Relativno na tu brzinu Sunce se sa svojim planetarnim sistemom kreće oko galaktičkog centra brzinom od 17-22 km/sec, po ugrubo eliptičnoj orbiti, sa periodom od 240 miliona godina. Sunce i njegov planetarni sistem se takođe kreću gore-dole, harmonijski (normalno na galaktičku ravan) sa periodom 57-74 miliona godina. Ukupno kretanje je slično spiralnom kao što se vidi na slici.

3117412_f496
Sinusoida oscilovanja Sunčevog sistema

3117414_f496
Spiralno kretanje Sunca

- E sad što se tiče "poravnanja". Treba prvo definisati "ravan" Mlečnog puta. Ako se misli na matematički pojam ravni (ima dve beskonačne dimenzije – dužinu i širinu, dok je treća – debljina jednaka nuli) Sunčev sistem je već prošao kroz tu ravan. A ako ćemo, doduše matematički nekorektno, toj ravni da dodelimo debljinu (dok god ima zvezda i gasa) od reda veličine 1000 svetlosnih godina (dimenzija za dužinu u astronomiji: 1 s.g. = 9.4605284 × 1012 kilometara), onda smo prošli centralni deo tog zadebljanja i izlazimo polako iz njega. Znači, u prvom slučaju opasnost je prošla. U drugom slučaju smo još delimično u opasnosti. E sad, poštujući sve naučno validne teorije ili će opasnost doneti meteor (kometa ili asteroid) ili ledeno doba, Ovo drugo smo sposobni da preživimo, stoga u tom slučaju opet razočarenje za "katastrofičare" (kako ih ja zavoem, a mislim pri tom na poklonike smaka sveta), ništa od smaka sveta. Ako će doneti opasnost doneti meteor ili asteroid, na to ćemo se načekati. Neki asteroid daleko u Ortovom oblaku dobije inicijalnu brzinu ka Sunčevom sistem. Ako pretpostavimo da mu je putanja baš prema Zemlji, dok dođe do nas, proćiće mnogo milenijuma.

Šalu na stranu, poslednje veće izumiranje je bilo pre oko 15 miliona godina (tzv. srednje-Miocenski događaj ili izumiranje) usled globalnog zahlađenja. Pošto je utvrđen obrazac sa periodom od 26-30 miliona godina među izumiranjima i oko 70-75 miliona godina među globalnim izumiranjima (K-T događaj, izumiranje dinosaurusa pre 65 miliona godina) po logici stvari smo mirni još 10 miliona godina.

Pitanje: Postoji li braon patuljak koji se zove Nibiru ili Planeta X ili Eris koja će proći blizu zemlje i izazvati razaranja svojim prolaskom?

nibiru1
Zemlja i Nibiru (umetnička vizija)

Odgovor: Nibiru i druge priče o nekim nepredvidivim planeatma ili nevidljivim za sav pošten svet sem za određeni soj ljudi sa kuglama je samo jedna od prevara na internetu. Činjenično stanje je takvo da je ovo samo jedna velika obmana. Da Nibiru, Planeta X ili kako se već zove postoji, naučnici bi je pratili bar zadnjih 20 godina, inace zbog (po verovanju)tako dugog perioda obilaska oko Sunca, bila bi vidljiva sada isto kao i pre 100 godina. Dakle, ne postoji. Patuljasta planeta po imenu Eris postoji, ali ona je veličine Plutona i ostaće u spoljnom delu Sunčevog sistema. Moguće je da se “približi” Zemlji na oko 2. milijarde kilometara, a to je oko 13 puta dalje od razdaljine Sunce - Zemlja.

Pitanje: Da li je tačna teorija smene polova? Da Zemljina kora rotira oko jezgra Zemlje za jedan dan i time se “okrene naglavačke”

Odgovor: Ukoliko se ovde misli na izmenu položaja nebeskih polova, to je lepo objašnjeno kroz precesiono kretanje Zemljine ose čiji je period 25.700 godina i nema apsolutno nikakve posledice po bilo koju formu života.

Promena smera rotacije planete ili okretanje iste naopako (kako već to zamišljaju ne znam) je nemoguća. Kontinenti se pomeraju, šetaju sa jednog kraja Zemlje na drugi. To je već objašnjeno u mom testu o tektonskim pločama (isti tkest se nalazi i u Svetu nauke)

PangaeaAnimation
Kretanje tektonskih ploča

- Ukoliko se misli na magnetne polove, tu takođe postoje periodi izmene polova, kao i periodi pomeraja polova. Takozvano "lutanje polova" (polar wander) ima period od oko 1o na milion godina (što je veoma sporo da bi imalo bilo kakave posledice, a pogotovo nešto tako ozbiljno kao smak sveta). Zatim, "geomagnetsko obrtanje" (geomagnetic reversal)

– pojava kada se severni i južni pol zamene, period od 0.1 – 1 milion godina, s tim da sam proces promene traje između 1.000 i 10.000 godina. Poslednje se desilo pre 780 000 godina. Po nekim teorijama, posledica je porast doze kosmičkog zračenja (pogotovo iz koronalnih eksplozija) usled slabljenja intenziteta geomagnetnog polja. Ali Homo erectus i njegov preci su to već preživeli tako da nema uticaja na biosferu, jedino mogu stradati telekomunikacije i elektronika. I na kraju, "geomagnetske ekskurzije" (geomagnetic excursions) – slične geomagnetnom obrtanju, ali nisu dugotrajne promene, već zapravo padovi intenziteta geomagnetnog polja. Polovi "prošetaju" do 45o od svog normalnog položaja i to traje nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada godina. Intenzitet polja opada do 20 % i to nije globalni efekat (samo ovo je dovoljno kao dokaz da nema smaka sveta u tom slučaju). Pošto su Homo erectus i Homo heidelbergensis preživeli poslednje "obrtanje" i ekskurzije imaju kraći period, otuda zaključak da nema štete po biosferu, već opet samo sateliti i energetska postrojenja (kao što se desilo na istočnoj obali SAD-a 2003. godine prilikom jednog od masivnijih izboja plazme sa Sunca). Neki smatrau ove "ekskurzije" uzrokom za ledena doba, što opet nije smak sveta (bar ne po mom shavtanju, samo se treba dobro obući i utopliti).

Earth-Magnetic-Field
Magnetosfera Zemlje

Pitanje: Da li je Zemlja u opasnosti da je udari meteor ili kometa 2012?

asteroid-impact
Udar asteroida (umetnička vizija)

Odgovor: Zemlja je uvek u opasnosti od udara asteroida, ali veliki impakti kao onaj sto je ugrozio dinosaure pre 65 miliona godina su veoma retki. NASA ima program za pronalaženje i praćenje potencijalno opasnih asteroida Spaceguard. Ustanovljeno je da ne postoji ni jedan koji ima putanju ka Zemlji. Ako vas interesuje, možete na ovom linku proveriti zvanične informacije.

Pitanje: Da li postoji opasnost od velike solarne oluje koja se takođe predviđa za 2012?

20031202_c2_EIT304
Koronografija (slika protuberanca)

Odgovor: Promena solarne aktivnosti je redovan ciklus koji se menja na svakih 11 godina. Za vreme jakih solarnih oluja i protuberanca (solar flare) može doći do kratkotrajnog prekida u snabdevanju električnom energijom, problema u telekomunikacijama.

solar_storm
Sunčev “vetar” i magnetosfera Zemlje

Najugroženija područja su na severu planete i blizu polarnog kruga. Sledeći solarni maksimum se očekuje između 2012. – 2014. godine i on neće biti nista drugačiji od prethodnih. U periodu solarnog maksimuma se može očekivati jača Aurora Borealis i Aurora Australis. To je svetlost koja nastaje posledicom pojačane solarne aktovnosti. Jedini eventualno ugroženi od te pojave su emotivne devojke koje će možda dopustiti jačem polu da ih zavede dok uživaju u prelepim prizorima.

aurora8
Aurora Borealis

aurora2
Aurora Australis na Tasmaniji

Pitanje: Šta će se desiti ako neka Zvezda koja je relativno blizu Sunčevog sistema eksplodira kao supernova? Neće li tom prilikom biti ugrožen živor na Zemlji?

eta-carinae
Eta Carinae

070205_supernova
Supernova

Odgovor: Na sreću ni jedna nama bliska zveza neće eksplodirati kao supernova i time nas ugroziti. Jedna od najbližih crvenih džinova cija supernova se očekuje je Betelgeuse. Nalazi se na 520 svetlosnih godina od Sunca. Ako je sada eksplodirao, to će se sa Zemlje videti za 520 godina. To neće biti drugo sunce na nebú, niti će doći gremlini odande. Biće jedinstven prizor na nebu. Posle supernove će ostati maglina oko ostatka jezgra Betelgeza. Što se tiče naše bezbednosti nalazimo se na dovoljnoj udaljenosti da se ništa ne može desiti.

Supernove su se dešavale kroz istoriju i posmatrane su sa Zemlje. Prvi podaci posmatranja neke supernove su 185. gdone nase ere kada su je posmatrali kineski astronomi. Onda 1054. godine  su takođe kineski i korejski astronomi posmatrali supernovu u sazvežđu Bika (ostatci te eksplozije vide se danas kao maglina u sazvežđu Raka M1. Bila je 20 puta sjajnija od bilo koje druge zvezde na nebu, a vidljiva je bila i danju. U Evropi nema tragova tome događaju ali izgleda da su pojavu posmatrali i indijanci plemena Mimbres iz Novog Meksika. 1572. godine Tycho Brahe otkriva supernovu u sazvežđu Kasiopeje (danas su ostatci te supernove poznati kao Cassiopeiae A).  1604. godine Kepler otkriva supernovu u sazvežđu Ophiuchus. To je poslednja supernova uočena u našoj galaksiji. 1884. godine je bila supernova u galaksiji Andromeda. 24.2.1987. godine je bila jedna supernova SN 1987A u Velikom Magelanovom oblaku, vidljiva golim okom. 28.3.1993. godine eksplozija supernove 1993 J u spiralnoj galaksiji M81 u sazvežđu Veliki medved. To je najsjajnija supernova vidljiva sa severne polulopte još od 1937. godine.

Pitanje: Kako reaguju stručnjaci na stalna prozivanja da prikrivaju eventualne katastrofe ili jednostavno nemaju dovoljno informacija, zato što ih ne crpu iz kugle ili karata?

Dexter-s-LaboratoryOdgovor: Sve pretpostavke i predviđanja o 2012. godini su neosnovana i u njima nema nimalo nauke, sem književnosti, filozofije i psihologije. Ali mi pričamo o astronomiji. Dakle za one koji žele da nauče i prihvate nauku tu su informacije, za one koji ipak više veruju reditelju ili vidovitoj Zorki, na pogrešnom su mestu.

Naravno, iako su sva gore-navedena proročanstva lažna, smak sveta će neminovno nastupiti. Uzroka može biti mnogo, u zavisnosti kako definišemo smak sveta. Ako kraj čovečanstva smatramo za smak sveta, postoji mnogo pretnji. Nuklearni rat, velike epidemije, klimatske promene su samo neke od njih. Udar većeg meteorita bi sigurno zbrisao ceo život sa zemlje. Ukoliko ovakva sudbina zaobiđe našu planetu, od Sunca neće pobeći. Naime, Sunce će vremenom početi jače da sija, što će prouzrokovati isparenje svih okeana, kao i gubitak atmosfere. Naučnici predviđaju da će do ovoga doći za oko milijardu godina. Kako se Sunce dalje bude bližilo kraju svog života, počeće da raste, dok u jednom trenutku ne proguta zemlju. Ako za smak sveta smatramo apsolutnu apokalipsu svemira, onda ćemo se načekati. Najpre je potrebno da sve zvezde izumru, da prestanu da zrače. Zatim će svemirom zavladati mrak, dok će zvezde polako, ali sigurno kružiti ka centrima svojih galaksija, gde bi bile proždrane od strane masivnih crnih rupa. Posle još mnogo godina, u svemiru će ploviti samo razređeni gas, odbegle zvezde i planete i crne rupe. Kako se svemir neprestano širi, i crne rupe će ispariti. Iako one zrače jako mali deo svoje energije, za konačan broj godina i ta energija će se iscrpeti. Na kraju će svemirom krstariti samo subatomske čestice. Svemir tada postaje dosadan, i jedina stvar koja može da se desi je da vreme stane.

Sad jedno neostvareno predviđanje smaka sveta. Bio je najavljen jedna smak sveta za 21.5.2011.

mudrac
Harlod Kemping

Čovek po imenu Harlod Kemping (Harold Camping), osnivač i spiker Family Radio mreže, je koristeći numerologiju pri svojim interpretacijama Biblije opet neuspešno predvideo ovaj datum kao "Sudnji dan", odnosno smak sveta. Zašto "opet"? Pa isti taj gospodin Kemping je već dva puta neuspešno predvideo sudnji dan i to 21.5.1988. i 07.9.1994. Pošto je i poslednja prognoza prošla bez ikakvih naznaka o smaku sveta, g. Kemping se brzo ispravio, rekavši da se 21. maja desio "spiritualni sudnji dan", dok će fizičko uništenje nastupiti 21. oktobra, simultano sa uništenjem Univerzuma od strane Boga. Evo i na koji način je g. Kemping došao do datuma za smak sveta. Koristio je, između ostalog, dane jevrejskog posta u Hebrejskom kalendaru kako je opisano u Starom Zavetu, dužinu meseca u lunarnom kalendaru i blisku aproksimaciju trajanja tropske godine po gregorijanskom kalendaru. Ovde se jasno vidi da čovek meša i sabira babe i žabe, tj. lunarne (Hebrejski) i solarne (gregorijanski) kalendare. To bi bilo kao kad bih ja sabirao vreme i dužinu ili kada bih sabirao brzine u dva sistema reference koji se kreću jedan u odnosu na drugi bez relativističke popravke. Da to radimo tako, svi sateliti bi do sada popadali. Konkretan račun za ovaj datum smaka sveta 21.02.2011. je izveden na sledeći način:

 • korišćeni brojevi:
5 – pokajanje
10 – celovitost
17 – raj
 • Ovde moram napomenuti da je ovo po interpretaciji Biblije od strane, kako ga neki nazivaju, "naučnika" Kempinga. Nešto kasnije o tome koliko je on "naučnik".
 • račun dalje izgleda ovako:

(5*10*17)2 = 722 500

- od 01.04.33. n.e. (datum raspeća po Kempingu) do 01.04.2011. je prošlo 1978 godina. Ako to pomnožimo sa brojem dana u solarnoj godini (što iznosi 365.2422 dana) (i ovde se Kemping ne pridržava kalendara, jer broj godina množi sa trajanjem solarne godine, a datum raspeća je pogrešio za tri dana, jer je tolika bila razlika imeđu gregorijanskog i julijanskog kalendara u prvom veku n.e.) dobićemo broj 722 449.

- kada oduzmemo 722 500 – 722 449 dobije se 51 dan. Potom to dodamo na 01.04.2011. i dobićemo 21.05.2011., po Kempingovoj računici. (mada se zapravo dobije 22.05.2011., toliko o sposobnosti sabiranja "naučnika").

Koju verziju Biblije je Kemping proučavao? Biblija se menjala, i to znatno, tokom istorije. Plus, nigde u Bibliji (nijednoj verziji) ne piše tačan datum Hristovog silaska i početka Armagedona.

Pre svega, u nekoliko navrata sam naišao na podatak da je Kemping (star 88 godina) skoro 70 godina proučavao Bibliju. Impresivno ako je tačno, ali to ga ne čini naučnikom, isto kao što ni bavljenje poljoprivredom nekog od nas ne čini poljoprivrednim tehničarem, a kamoli inženjerom. Zatim, ukoliko je zaista naučnik, mora da da relevantne reference. I na kraju mora da primenjuje naučni stil mišljenja i logiku, a on nijedno ne koristi (sabiranje "baba" i "žaba", ili onoga što mu odgovara i daje željeni rezultat).

I od svega toga na kraju ništa, ili što bi naš narod rekao: "Tresla se gora, rodio se miš.", samo što ovde čak ni miša nema.

 *****

Čedomir Stanković

Diplomirao na Geodetskom fakultetu. Specijalizirao Geomatiku na Geodetskom fakultetu u Beogradu.  Astronomijom se bavi od detinjstva. Član AD Alfa iz Niša. Pisanjem tekstova na internetu i u časopisu Astronomski magazin, radi na popularizaciji nauke i astronomije. Teži iskorenjivanju astroobmana i kvaziučenja vezanih za astronomiju i fiziku.

Osporavanje

 

 TEKSTOVI                                               ARHIVA

Genetski modifikovano trovanje ljudi

23.05.2012
Misterije Sveta

 

U svetu postoje polja veličine kao što su tri Velike Britanije na kojima se uzgaja genetski modifikovana hrana - GMO. Četiri glavna useva su: soja, kukuruz, pamuk i uljana repica, a upotrebljavaju se za proizvodnju biljnog ulja.
Genetski modifikovana soja i kukuruz imaju mnogo derivata, npr. sojin lecitin i kukuruzni sirup koji se koriste za proizvodnju biljnog ulja, a za to se koristi i canola tj. uljana repica. Posebno soja i kukurz imaju derivate koji se koriste za proizvodnju velikog dela hrane, pa 70 odsto hrane koju danas jedu Amerikanci sadrži neke genetski modifikovane sastojke. Reč je o ogromnom eksperimentu. To zapravo i nije pravi eksperiment jer se svaki eksperiment sprovodi pod kontrolom i nadzire. U ovom slučaju dajemo ljudima tu hranu bez ikakve kontrole i nadzora. Možda je došlo do velikih promena u fiziologiji i ozbiljnih zdravstvenih problema, ali oni nisu istraženi. Nedugo nakon što je GM soja uvedena u Velikoj Britaniji, broj ljudi alergičnih na soju porastao je za 50 odsto. Možda mislite kako se rade ispitivanja, kako bi se na osnovu njih utvrdilo jesu li ljudi više alergični GM soju, ali ona nisu nikad napravljena.

Arthur Andersen Consulting sarađivao je s Monsantom, najvećim proizvođačem genetski modifikovane hrane. Ta je kompanija 1990-ih zamolila svoje direktore da opišu kako bi, prema njihovom mišljenju, trebala izgledati savršena budućnost za 15-20 godina. Monsantovi su direktori opisali svet u kojem će 100 odsto komercijalnog semenja biti genetski modifikovano i patentirano. Savetnici su zatim na temelju toga izradili strategiju i taktiku kako bi taj cilj i ostvarili. Na istoj su konferenciji, nekoliko govornika kasnije, predstavnici jedne druge bio tehnološke korporacije na zidu predstavili dijagram na kojem su predložili preuzimanje 90 posto komercijalnog semenja u roku od pet godina. Njihova je namera bila preuzeti snabdevanje hranom u svetu.

 

Godine 1992. kada je SAD odredio svoju politiku o genetskom inžinjeringu, cilj je bio povećati američki izvoz. Veće konkurentnosti, kako se to veće nazivalo, dalo je naredbu američkoj Agenciji za hranu i lekove (FDA) i svim drugim agencijama da te stvari što brže izbace na tržište. Zbog toga se GM-hrana pojavila na tržištu pre nego što su napravljena adekvatna testiranja i zbog toga ta testiranja još uvek nisu napravljena. To je neka vrsta kombinacije američkih multinacionalnih kompanija i vlade kako bi širom sveta pokušali stvoriti spremno tržište. Otprilike u isto vreme kad je to predsednik Buš to izjavio, američko Ministarstvo vanjskih poslova je tvrdilo da je GM pamuk velika pomoć zemljoradnicima u Africi. Ali, jedan objavljeni izveštaj pokazao je da su zemljoradnici na tom području doživeli katastrofu. Većina od ukupno 36 zemljoradnika, koji su koji su uzgajali GM pamuk, zapravo je pretrpela teške gubitke. Slična se stvar dogodila i u Indiji. Iako je tvrtka Monsanto izjavila da je napravljen veliki pomak, indijska je vlada tvrdila da su zabeleženi drastični gubici, te je od Monsanta zahtevala da zemljoradnicima plati odštetu u iznosu od deset miliona dolara. Kada je Monsanto to odbio učiniti, Vlada ih je izbacila iz države.

Biotehnologija nije ispunila mnoga obećanja. No još je strašnija činjenica da je politička motivacija da se ta hrana pojavi na tržištu bila toliko jaka da je donesena odluka da se ignoriše nauka. Kada čitate dokumente u FDA-u, (američki Zavod za zaštitu zdravlja) možete videti da naučnici tvrde da ta hrana može prouzrokovati alergije, otrove, nove bolesti i poteškoće u ishrani. Oni su nagovarali nadređene osobe da pokrenu dugoročna istraživanja o sigurnosti te hrane. No osoba, koja je bila zadužena za politiku, bivši je advokat kompanije Monsanto. Kasnije je ta ista osoba postala podpredsednik kompanije Monsanto. On je nadglasao naučnike i dopustio je da ta hrana izađe na tržište bez ikakvih testiranja o njenoj sigurnosti.

SPREGA VLASTI I BIOTEHNOLOGIJE

Postoje mnogi primeri koji pokazuju da je Monsanto uticao na vladu i da je na taj način manipulisao njenim odlukama. Gore je naveden primer kako je osoba, koja je zadužena za američku politiku, nekad bila advokat, a kasnije i podpredsednik kompanije Monsanto. Neki su Monsantovi istraživači napustili kompaniju i zaposlili se u američkom Zavodu za zaštitu zdravlja, u odelenjima koji su ocenjivali njihova istraživanja. Neki su vladini naučnici u Kanadi svedočili da su dokumenti, u kojima se kritikovala kompanija Monsanto, ukradeni iz zaključane kanselarije. Oni su takođe izjavili da im je Monsanto ponudio mito u iznosu od 1-2 milijuna dolara kako bi odobrili genetski modifikovanu hranu bez provođenja daljnjih testiranja. Takođe, Monsanto je nedavno američkom Ministarstvu pravosuđa platio kaznu od 1,5 miliona dolara jer je oko 140 indonezijskih službenika ponudio mito kako bi na taj način dobio odobrenje za GM-pamuk. Postoje i primeri u kojima su pokušali manipulisati i sa naukom.
 
 Kada pogledate njihova istraživanja, vidi se da su razvodnili GM-soju s 12 na 1 odsto pre nego što su s tim hranili životinje. Izostavili su najinkriminirajuće dokaze u vezi s genetski modifkovanim mlečnim proizvodima. Naučnici koji su radili za Monsanto pasterizovali su mleko 120 puta duže nego što se obično radi, kako bi degradirali proteine. Promenili su formule i druge stvari kako bi dokazali da njihovi proizvodi nisu štetni. Uticali su i na vladu i na nauku, a manipulisali su i medijima. U Americi se na Fox televiziji trebala emitovati emisija u četiri dela. Monsantovi su advokati poslali preteće pismo u kojem su zapretili televizijskoj stanici i njenom vlasniku Rupertu Murdoku da tu priču ne objave. Emisija se na kraju nije emitovala. Jedan je izdavač, takođe, primio preteće pismo Monsantovih advokata i na taj je način sprečeno objavljivanje knjige u kojoj se kritikuje Monsanto. Zbog Monsantovog straha od gubitka, čitavo je jedno izdanje magazina 'Ecologist' moralo biti uništeno. Monsanto je osnovao i ured za odnose s javnošću i lažne industrijske koalicije koje su posećivale korporacije poput New York Timesa, USA Today i drugih vodećih medija. Pokušali su vršiti pritisak na njih da ne objavljuju priče u kojima se kritikuje genetski inžinjering. Monsanto i druge korporacije ulagale su ogromne napore da pomoću medija, nauke i vlade stvore dobru sliku o biotehnologiji.

Čini se, dakle, da na strani Monsanta stoje i nauka i vlada, ali katkad se čini da je i zakon takođe na strani te kompanije. U jednom je slučaju tužen zemljoradnik čije je polje kontaminirano protiv njegove volje. Postoji i primer gde je jedna kompanija stavila natpis da njena hrana ne sadrži posebne dodatke, a koju je Monsanto takođe tužio.
 
 
 Kada zemljoradnik kupi genetsko modifikovano seme od Monsanta, koje je otporno na herbicide, to je osmišljeno na taj način da zemljoradnik mora i dalje uzimati samo njihove herbicide jer je seme otporno samo na te herbicide. On također mora potpisati obrazac kojim se obavezuje da će kupovati samo Monsantovu verziju herbicida, da će svake godine ponovo kupovati to seme i da neće kupovati drugo seme. Monsanto je pretio sudskom tužbom i čak tužio 90 američkih zemljoradnika. Tim je tužbama, temeljenim na tvrdnjama da su zemljoradnici koristili genetski nemodifikovano seme, zaradio 15 miliona dolara. Jedan je kanadski zemljoradnik uzgajao uljanu repicu, a uljana repica sa susednih polja zagadila mu je zemlju. Naime, pokraj njegove farme nalazio se put kojim su vozili kamioni. Vetar je nosio seme s kamiona i ono je na taj način došlo do njegove farme. U ovom je slučaju Monsantovo seme zagadilo farmu tog zemljiradnika i uništilo seme koje je on sakupljao 15 godina. No Monsanto je tužio njega jer je Monsantovo intelektualno i patentirano vlasništvo sada raslo na polju tog čoveka. Sudija je zaključio da je to u redu i Monsanto je dobio tužbu. Nije bilo važno jesu li uzrok kontaminacije insekti, vetar ili neki drugi prirodni postupci, bilo je samo važno da se radi o Monsantovom patentiranom vlasništvu i zbog toga je to sada bio Monsantov usev. To nam pokazuje kako se Monsanto koristi sudovima kako bi preuzeo snabdevanje hranom. Iako se to dogodilo sasvim slučajno, zemljoradnik više nema kontrolu nad svojim semenjem.

RIZICI I EPIDEMIJE

Poznat je slučaj i jednog Monsantovog goveđeg hormona. On se daje kravama kako bi davale više mleka. Mnoge mlekare u SAD-u znaju da potrošači ne žele jesti mlečne prozvode od krava kojima su davani ti hormoni. Mlekara Oakhurst u saveznoj američkoj državi Majnu je na kartonima mleka stavila natpis: 'Zemljoradnici garantuju. Bez veštačkih hormona.' Monsanto je tužio mljkaru Oakhurst tvrdeći da je to nelegalno jer je na taj način stvarao utisak da je goveđi gormon, koju su oni prodavali, štetan. Postigli su sporazum. Sada je mlekara na svojim kartonima dodala i rečenicu koja glasi, da prema američkoj Agenciji za hranu i lekove, nema razlike između krava koje su dobile taj hormon i onih koje ga nisu dobile. Tu je račenicu napisao bivši advokat kompanije Monsanto, koji je posle postao zadužen za politiku američkog Zavoda za zaštitu zdravlja - FDA. To zapravo nije istina. Naučnici koji rade u FDA-u, tvrde da postoji znatna razlika. U mleku krava u koje je ubrizgan taj hormon, postoji povećan nivo hormona IGF-1. Istraživanja su pokazala da je kod žena u predmenopauzi koje su mlađe od 50 godina i koje u telu imaju veliku razinu IGF-1, sedam puta veća verovatnoća da će se razboleti od raka dojke. Kod muškaraca je četiri puta veća verovatnoća da će oboleti od raka prostate. IGF-1 je u mleku i preko mleka ulazi u ljudsko telo. A njegov se nivo drastično povećava u mleku krava kojima je davan taj hormon. Razlika doista postoji, a ona je možda vrlo ozbiljna. No Monsanto se opet izvukao pomoću te rečenice. To nije prava nauka, to je politička nauka. I primer kako se Monsanto koristio sudovima i FDA-om kako bi učvrstio svoju poziciju.
 
 Krajem 80- godina prošlog veka izbila je smrtonosna epidemija kod koje je igrom slučaja otkriveno da je uzročnik bio GMO. Tokom 1980-ih oko 5 do 10 hiljada ljudi se razbolelo, a oko 100 ih je umrlo, zbog posledica konzumiranja kontaminirane verzije dodatka hrani koji se zove L-triptofan. Radilo se o proizvodu samo jedne kompanije. Ta je japanska kompanija imala GM bakterije kako bi na ekonomičniji način prizvela taj dodatak hrani. Postupak genetskog inženjeringa prepun je nepredvidivih nuspojava. Nedavno je istraživanje pokazalo da dodavanje samo jednog gena može prouzrokovati stotine ili hiljade mutacija DNK. Jedno drugo istraživanje je pokazalo da, ako se doda samo jedan gen u DNK, pet posto gena menja svoj nivo izražavanja. Postoje i mutacije odmah nakon ubrizgavanja gena, postoje i geni koji se mogu potpuno isključiti ili uljučiti. Može doći do celog niza nepredvidivih nuspojava. Uglavnom, dok je ta kompanija proizvodila tu GM bakteriju, dogodilo se nešto što je stvorilo otrovne materije, možemo s potpunom sigurnošću reći da je uzrok tome bio genetski inženjering. Za sve su okrivili nekakve prevare u vezi sa zdravljem. Na isti su način od javnosti krili informacije koje bi takođe pomogle da se za celi problem okrivi genetski inžinjering. To je primer da je ozbiljna smrtonosna epidemija bila povezana s genetskim inžinjeringom i da je skrivena od očiju javnosti. Istraživači su bili u stanju utvrditi da se radi o epidemiji zato jer je bolest imala četiri karakteristike: bila je retka, izbila je na brzinu, bila je ozbiljna i dolazila je iz jednog izvora. Da samo jedna od ovih karakteristika nije postojala, taj bi smrtonosni dodatak prehrani možda još bio na tržištu. Zbog toga se nameće pitanje što je sa hiljadama genetski modifikovanih prozvoda koje trenutno možete kupiti na tržištu? Jesu li oni možda odgovorni za činjenicu da se između 1994. i 2001. udvostručio broj bolesti koje su povezane s prehranom? Hoće li hiljade mutacija prouzrokovati neke alergijske reakcije koje su možda odgovorne za povećanja broja alergija u SAD-u? Jesu li debljina i dijabetes, koje su dostigle strahovite razmere, možda povezane s genetskim inžinjeringom? To su važna pitanja. Postoji toliko načina na koji bi genetsko modifikovanje moglo dovesti do ovakvih bolesti, ali ne provode se nikakva istraživanja. Znatnu većinu istraživanja o genetskom inženjeringu pravi industrija. Napravljeno je manje od 20 nezavisnih istraživanja o sigurnosti, znači samo nekolicina. Mnogi od njih jednostavno ne žele naći probleme. Ako vam neko kaže da Amerikanci već godinama jedu tu hranu i da do sada niko nije nastradao, ta osoba očigledno ne govori sa naučnog stajališta. Ako ne tražite onda ništa nećete ni naći. Oni se sigurno ne osvrću na tu epidemiju iz 1980-ih godina.
 

 

NAUKA, POTROŠAČI I GMO

Postoje naučnici i advokati koji su povezani sa biotehnološkom industrijom i vladinim agencijama, no postoje i ljudi, koji nemaju sukob interesa, ali su imali razne poteškoće kada su hteli obijaviti rezultate, od mita do pretnji da će izgubiti radno mesto ili dozvolu za rad. Oko 30 odsto naučnika na neki način dobilo je nemoralne ponude ili pretnje da će izgubiti dozvolu za rad?!

Postoji mnogo takvih primera u kojima su naučnici otkrili inkriminirajuće dokaze ili izrazili sumnju u vezi s genetičkim inžinjeringom, pa su ih mnogi pokušali zaustaviti. Jedan profesor sa Univerziteta Kalifornija htio je objaviti inkriminirajuće dokaze o kontaminiranju autohtonih vrsta kukuruza u Meksiku sa GM-kukuruzom. Izjavio je da mu je pretio visoki član meksičke vlade, spomenuvši da zna koju školu pohađaju njegova deca, kako bi ga na taj način sprečio da objavi knjigu. Kasnije mu je oduzet stalni status univerzitetskog nastavnika na Univerzitetu Kalifornija. No nakon šta je provedena istraga, vraćen je na taj položaj.

Sličan je primer sa dr Pusztai, koji je vodeći istraživač u svetu na tom području. On je radio na projektu koji je sponzorisala vlada kako bi se utvrdio idealan protokol za testiranje GM-hrane. On i svi ostali iznenadili su se kad su videli što se dogodilo kada su neke štakore hranili genetski modifikovanim paradajzom, koja je navodno bila sigurna. Štakori su imali ozbiljna oštećenja nervnog sistema, organa i probavnog sistema itd. S tim je dokazima izašao u javnost i zbog toga je dva dana bio junak. Nakon toga su došla dva telefonska poziva, navodno iz premjerovog ureda. Poziv je preko recepcije prebačen do direktora instituta. Dr Pusztai je sledećeg jutra otpušten, nakon 35 godina rada, i ućutkan pretnjama sudskom tužbom. Jedan je drugi britanski profesor izjavio da je bio na navodno nezavisnoj konferenciji kako bi razgovarali o GMO-u. Tamo su mu pretili da će možda ostati bez financijskih sredstava ako bude kritikovao GM.

BEZ PROTIVLJENJA, MOLIMO

Jedna je britanska naučnica izjavila da je isterana sa svog fakulteta nakon što je tamo predavala 25 godina. To se stalno događa, pa čak i unutar američke vlade. Nakon što su neki naučnici u Americi izrazili zabrinutost zbog Monsantovog GM goveđeg hormona za rast, izgubili su svoja radna mesta, ovlašćenja ili su bili primorani otići. Kongresu je upućeno anonimno pismo u kojem je stajalo da se radi o prevari i sukobu interesa. Korporalizacija nauke je danas postala neverovatno jaka. Ima jedan dodatak hrani, sladilo koje se zove Aspartam (Aspartan) i koji je genetski modifikovan. Između 1985. i 1995. godine, kompanija koja ga je prozvodila bila je u vlasništvu Monsanta. U tih je 10 godina napravljeno oko 166 istraživanja o tom sladilu. Polovinu njih napravila je industrija i njihova istraživanja nisu pokazala nikakve probleme. Druga su polovina bila nezavisna istraživanja i u svakom se postavilo pitanje zdravlja, ukljućujući i mogućnost oboljevanja od tumora na mozgu. To nije slučajnost već pokazuje da su naučnici koji prave ta istraživanja izloženi pritisku i manipulaciji. 

 

 

 Jedno je istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo da je 30 odsto anketiranih naučnika izjavilo da se od njih zahtevalo da promene rezultate. Jedan je izveštaj u časopisu 'Nature' pokazao da je 20 odsto naučnika doista promenilo rezultate na zahtev drugih osoba. Ovde se radi o samo anketiranim osobama, moguće je da je postotak mnogo viši. Dr. Pusztai je doista redak primer – on je nezavisni naučnik koji se koncentrisao samo na svoj zadatak, a nije mu bilo važno ko ga financira ili što je politički korektno. Nažalost, kada pogledate pitanje genetskog inžineringa, i kada pogledate cele karijere onih naučnika koji zagovaraju genetski inžinjering, videćete da su podmićeni. Oni primaju novac direktno ili indirektno ili su njihove kolege stvorile takav pro-GM-stav da ga je teško kritikovati. Ministar poljoprivrede za vreme predsednika BIla Klintona izjavio je da je stav onih koji su poduprli biotehnološku industriju bio da je ta tehnologija dobra i da je gotovo nemoralno reći da ona nije dobra. Ona će rešiti sve probleme ljudske rase, nahraniće gladne i obući će gole. Ako se tomu protiviš onda si glup. Taj je stav zauzimala i vlada. On je rekao da bi se osećao nelojalnim ako si želio izraziti otvoreno mišljenje. To je rezultat napora koji su stajali nekoliko miliona dolara. Vrlo su uspešno uveravali ljude u medijima, u vladi i nauci da je to budućnost. No ako pogledate podatke, ako pogledate kolika bi se šteta nogla počiniti i koliko je malo istraživanja napravljeno, videćete da to sigurno nije dobra budućnost.

Osoba koja kaže da je GM hrana sigurna jednostavno se ne obazire na činjenice. A deca su najviše ugrožena. Čak je i Kraljevstvo društvo u Velikoj Britaniji, koje zagovara biotehnologiju izjavilo da moramo istražiti potencijalni uticaj na malu decu, trudnice i starije osobe. Kraljevsko društvo u Kanadi izjavilo je da moramo istražiti nepredvidive nuspojave genetskog inženjeringa. To je eksperimentisanje s našom decom.

 


 
 Deca se koriste kao eksperimentalni kunići u ovom opasnom eksperimentu. Što se zapravo događa u svetu? Industrija je htela preuzeti snabdevanje  hranom u svetu, svih 100 odsto svog komercijalnog semenja. Na svu sreću, potrošači su rekli: 'Nećemo se koristiti sobom i svojom porodicom u tom eksperimentu.' Oni su zaustavili tu opasnu ekspanziju. 99 odsto useva su soja, kukuruz, pamuk i uljana repica. 99 odsto tih useva dolazi iz četiri zemlje. No dobro informisani potrošači, koji su čuli za opasnost, jednostavno su rekli: 'Ja to ne želim jesti'.

Potrošači, koji se nalaze na vrhu prehrambenog lanca, bili su podsticaj za proizvođače da odbace GMO. Sada proizvođači moraju odbaciti GM-životinjsku hranu kako potrošači nebi jeli mlečne proizvode ili meso životinja koje su hranjene GM-hranom. To je sada posebno važno, jer u Brazilu, koji je izvor genetski nemodifikovane soje, sada dozvoljeno saditi GM-soju. Moramo zamoliti proizvođače da kažu Brazilskim proizvođačima da ne upotrebljavaju GM-soju jer bi se cela ravnoteža mogla poremetiti.

Živimo u jednom vrlo kritičnom vremenu. Pitanje GMO-a je širom sveta vrlo osetljivo. Biotehnološka je industrija od 1970-ih izgubila 45 milijardi dolara. Samo je prošle godine izgubila 6,4 milijardi dolara. Nisu uspeli uvesti GM-pšenicu, nisu uspjeli stvoriti program za poboljšanje zdravlja ljudi. Tehnologija ne funkcioniše onako kao što su oni očekivali. Cela bi se industrija mogla srušiti pomoću jednog suprotnog istraživanja. Oni to znaju i zbog toga oni pomoću američke vlade pokušavaju odgurnuti to pitanje. No potrošači poručuju da ne žele sudelovati u tome i to je ključ svega. Iako su Monsanto i drugi potpuno korumpirali vladu, iako ona potpuno stoji iza genetskog modifikovanja, potrošači su rekli: 'Nema više genetski modifikovane hrane za nas i našu decu.' Oni na taj nači mogu zaustaviti taj opasni eksperiment. Obrazovanje je ključ svega. Što ljudi budu više znali o GM hrani, to će joj manje verovati.

ŽIVOTINJE IGNORIŠU GENETSKI MODIFIKOVANU HRANU

Neverovatno je kada zemljoradnici širom Severne Amerike opisuju šta se sve događa kada životinjama ponude da biraju između genetski modifikovane i genetski nemodifikovane hrane. Životinje uglavnom jedu isključivo genetski nemodifikovanu hranu. Farmeri su krave dovodili u staju u kojoj su se nalazila dva korita, s genetski modificikovanom i genetski nemodifikovanom hranom.

Krave su prvo dolazile do korita s genetski modifikovanom hranom, pomirisali su je, podigli glavu, pogledali drugo korito i otišli do njega. Pojeli su svu hranu, otišli do genetski modifikovane, pomirisali je i zatim otišli. To se dogodilo sa svinjama i kravama. Utvrdili su da guske, štakori, miševi, lososi i rakuni svi više vole genetski nemodifikovanu hranu. Napravljeno je istraživanje s GM-paradajzom. Morali su prisiliti štakore da je jedu. Na kraju je utvrđeno da je nekoliko štakora imalo krvarenje u želudcu, 7 od ukupno 40 štakora umrlo je u sledeće dve nedelje, a paradajz je dobio odobrenje! Možda te životinje znaju kako izbeći te proizvode?
 

 

 Ako pogledate istraživanja o hranjenju, kod životinja koje su hranjene GM proizvodima otkriveni su potencijalno kancerogeni rast ćelija u probavnom sistemu, manji mozgovi, jetra, testisi, delomična atrofija jetre, oštećen imunološki sustav, krvarenje u želudcu, neobjašnjiv uzrok smrti, dvostruko veći broj smrtnih slučajeva, poteškoće u razvoju bubrega, poteškoće u razvoju krvnih ćelija.
Nekoliko je zemljoradnika izjavilo da su svinje imale reproduktivne poteškoće kada su ih hranili GM-kukuruzom. Bile su sterilne, imale su lažne trudnoće ili su rađale vreće vode. Moguće da životinje imaju neko čulo koje im govori što za njih nije dobro. Trebalo bi sve ljude dovesti na nivo životinja, kako bismo svi mi takođe odbacili GM-hranu.

Prema tome, budite danas posebno obazrivi. Ako primetite da neka hrana sadrži GMO, nemojte uopšte da razmišljate - jednostavno je odbacite.

 

 

TEKSTOVI                                               ARHIVA  

Masonske olimpijske igre u Londonu 2012

07.06.2012
Skajvoker

 

Olimpijski prstenovi su dizajnirani od strane slobodnih zidara - (čak je i osnivač modernih Olimpijskih igara, Pierre Coubertin to bio) - i simbolizuju pet kontinenata. Međutim, u logo Olimpijskih igara u Londonu 2012 i njenim dvema maskotatam postoje značajne osobenosti. Svaka maskota ima po jedno oko - kao Oko na Iluminatskoj Piramidi.

Delovi logotipa nisu samo broj 2012: Tu je mali element koji može biti samo tačka na "i". Ako se okrene, logotip prikazuje reč "Zion", koji se takođe video u simbolu od 2008.god tj igara u Pekingu.Olimpijski plamen simbolizuje slobodnozidarski Prometej, koji je ukrao vatru od bogova da bi je dao čovečanstvu "u junačke svrhe" - kako to piše na Rockefeller Centeru.Baklja simbolizuje Illuminate. Prema njenom utemeljitelju, Adamu Weishauptu, oni su "Luciferovi čuvari svetla".

Ovo i nije tako čudno, ako znamo da je Weishauptov mentor bio Mayer Rothschild Amschel od Frankfurta. Pokroviteljstvo Olimpijskih igara u London je u rukama "Jacob Rothschild Nacionalne lutrije".

 

 

Da li ONI žele da se nešto desi na OI?

 

 

 Tu ima svega...

 ...sam logo je jasan!

 

 

 ..stadion

 

 ...zašto ovako obezbedjuju ulice?

 The Hidden Message Of the New World Order!

 

 

 Interesantan radio intervju sa Rikom Klejom o OI 2012...i još o nekim stvarima

 

 

TEKSTOVI                                               ARHIVA  

Kontrola Illuminata i subliminalne poruke

11.06.2012
Ivan Abramović

 

Da bi svijet funkcionirao, potrebno je da postoji netko tko će kontrolirati bankarstvo, ekonomiju, medicinu, školstvo, religiju i dr. Kao što je u religijama potreban pastir koji čuva ovčice, tako je i ovdje potreban pastir ili bolje rečeno gospodar iz sjene. Da je sve tako lijepo, nije, ali neka ravnoteža se mora održavati. Tako npr. oni koji "drže sve konce" u rukama organiziraju ratove (za koje nikada nije nedostajalo milijune dolara), virusne epidemije, inflacije i sl. radi kontrole populacije stanovništva, trgovine drogom i oružjem, radi pranja novca preko svjetskih korporacija (Wall Street) itd. Možda vam se ovo sve čini nejverovatnim (ili kao što bi neki rekli teorija zavjere), ali svaku od ovih tvrdnji vam mogu dokazati vrlo jednostavno!

Ovo je fotografija 60. godišnjice Ujedinjenih Naroda. Uočavate li 666 u pozadini?

Njihov "tajni plan" je porobiti stanovništvo i uvesti maksimalnu kontrolu. To čine na razne načine kroz tajna društva (Masoni, Bilderberg Grupa, Komitet 300, Trilateralna grupa i dr.). Prema David Icke-u, iznad illuminata su samo Gatekeepersi (čuvari vrata), koji ne dozvoljavaju da se informacije šire iz samog vrha. Ako biste mogli zamisliti da se postavite na njihovo mjesto, zasigurno bi vam se život smučio, jer to su bolesni umovi, umovi koji žele privatizirati vodu, zrak i sve ostale prirodne resurse kako bi uspostavili što veću kontrolu.

Illuminatska obitelj: Bush, engleska kraljica, Tony Blair, Putin i dr.

Svakako, najjače sredstvo za kontrolu i manipulaciju ljudima je usađivanje emocije straha! Kada je čovjek u strahu (najčešće zbog nedovoljne informiranosti), onda ga je lakše manipulirati. Manipulacijska sredstva koja oni koriste su novac, jer bez njega gotovo da ne možete ništa, a zatim razne epidemije kao npr. ptičja gripa, svinjska gripa i sl.

Scena iz filma "They Live" iz 1988. godine koja prikazuje novčanicu od jednog dolara koja sadrži subliminalnu poruku "ovo je tvoj bog".

Što se tiče bankarskog sustava, postoje četiri glavna bankara u svijetu, sva četvorica su naravno židovskog porijekla (u biti su Kazari koji su prihvatili Judaizam kao svoju religiju, što im je tek paravan za neke druge stvari, jer ničega se oni u Judaizmu ne pridržavaju, pogotovo ne poštovanje tuđeg života), a to su: Rockefeller, Rothschild, Warburg i Goldberg. Jedan je u New Yorku, drugi u Švicarskoj, treći u Japanu, a za četvrtog nisam siguran gdje bude. Oni se između ostalog bave tzv. banktradingom (trgovanjem novcem). Naravno, ako biste došli u bilo koju banku i rekli da želite napraviti banktrading, samo bi vas čudno pogledali i objasnili vam da ne znaju o čemu pričate. Banktrading je suvremeno trgovanje novcem na način da osoba XY polaže novac u jednu švicarsku banku, te ju oročava na željeno vrijeme. Minimalni ulaz je 5 milijuna EUR s tim da rodni list novca mora biti čist (mora biti legalno stečen!). Banktrading je moguće obaviti samo jednom u životu i naravno, isključivo s jednim od gore navedena četiri glavna bankara. Prema jednom proračunu (vidio na svoje oči!), ulaz od 5 milijuna EUR oročen na 5 godina, putem banktradinga, nakon 5 godina banka vas isplaćuje 6,5 milijardi EUR!

Politika bankarstva je upravo zaduživanje naroda, da od onih koji nemaju oduzmu i ono malo što imaju, te dadnu onima koji najviše imaju. Zvuči vam poznato? Da, to piše čak u Bibliji: "Onaj tko nema njemu će se još i oduzeti i dat će se onome tko najviše ima". To je židovska politika, a poznato je da je kršćanstvo nastalo iz judaizma, tako da je onda logično zašto to piše u kršćanskoj Bibliji. Uostalom, crkva se u zadnje vrijeme sve više zanima za biznis ili se oduvijek zanimala, samo što se to sada bolje vidi nego prijašnjih godina.

Nathaniel Meyer Rothschild: "Dajte mi kontrolu nad valutom u nekoj zemlji i uopće me nije briga za zakone u toj zemlji."

David Rockefeller: "Natjecanje je grijeh. Ne posjeduj ništa. Kontroliraj sve."

 

Ako biste se npr. odupirali korištenju njihovog novca i pokušali živjeti od poljoprivrede, tu uskaču razni zakoni i odredbe koji vam zabranjuju da u svom voćnjaku posadite npr. više od 5 voćki, te da morate prijaviti sve što ste posadili, a sama sjemena koja sadite opet dolaze od onih koji ih žele genetski modificirati, lobirati poljoprivredu i sl. Nadalje, ne smijete imati bunar u dvorištu i slične stvari koje Europska Unija odavno već ima pod kontrolom i uređenim zakonom kojeg su oni sami donijeli (izmislili).

Osim toga, ako se bilo kako pokušate suprostaviti moći Europske Unije, dobivate etiketu terorist i kao takvi ste u sustavu obilježeni do kraja života! Ako se suprostavite uvođenju genetski modificirane hrane, vi ste terorist, ako se suprostavite cijepljenju djece raznim sumnjivim cjepivima, vi ste terorist i ubojica djece (nedavno je to izjavio i Bill Gates), ako se suprostavite Europskoj diktaturi i Novom Svjetskom Poretku, opet ste terorist. Dokle god nije po njihovom, vi ste za njih terorist. WTC 9/11 je bila odlična izlika da se proganjaju izmišljeni teroristi kao Osama bin Laden i da se postepeno uspostavlja sve veća kontrola.

Ova slika vjerno prikazuje kako čim se rodite postajete rob velikim korporacijama - jer korporacije žele vas i njihovo ste vlasništvo do kraja života! Naravno, rođenjem automatski dobijate i identifikacijski broj OIB. Dakle, vi ste u sustavu samo broj.

Što se tiče religija, one su također osmišljene od strane gospodara iz sjene i tu služe kako bi narod držale pod određenim uvjerenjima i kontrolom. Dok jedan predsjednik ili premijer neke države vlada samo unutar granica svoje države, papa ima moć u čitavom svijetu! To je logično zato što religija ne poznaje granice, a vjernika ima u cijelom svijetu. Na papinom prijestolju jasno piše "VICARIVS FILII DEI" što u prijevodu znači "Namjesnik sina Božjega". To znači da onu ulogu koju je imao Isus na Zemlji, to je sada preuzeo papa, te on ima jedini "otvorena vrata" do samog Boga.

Većina crkvene elite će se složiti da je Bog bog na nebu, a papa je bog na Zemlji! Ako se eventualno negdje na Zemlji ukaže npr. Isus, Marija ili netko od božanstava, to neće biti istina sve dokle god papa to ne prizna i potvrdi svojim pečatom (prstenom). Najbolji primjer toga je Međugorje koje još dan danas nije priznato od Vatikana. Vatikan je doslovno država u državi, imaju svoju vojsku, svoju banku, svoju državu i zakone. Ako Vatikan zagovara mir, zašto onda imaju svoju oružarnicu i vojsku?

Ako "VICARIVS FILII DEI" pretvorite u rimske brojeve i međusobno ih zbrojite, dobit ćete broj 666, broj Zvijeri (Otkrivenje). Više o tome možete pročitati ovdje.

Postoje također subliminalne poruke koje su "skrivene" u tekstovima, pjesmama, govorima i sl, a koje su okrenute naopačke (backmasking). Tako izgovorene riječi naša svijest prima kao obično izgovorene rečenice, dok naša podsvijest prima i "okrenutu" verziju. Kasnije ćete vidjeti da se takvih subliminalnih poruka nalazi u mnogo pjesama, većinom posvećene obožavanju Sotone, jer to i jest svrha američke glazbene industrije, da se ljudima na nenametljiv način to usadi u podsvijest.

Poznata parola američkog predsjednika Barrack Husein Obame za vrijeme njegove inauguracije je bila "Yes we can". Naime, ako biste tu rečenicu okrenuli naopačke i poslušali, čuli biste "Thank you Satan", gdje bismo se već mogli zapitati tko mu piše sve te parole i govore koje drži. Još je strašnije što tu parolu ponavlja čitava nacija, čak su napravili i video spot s tom parolom!

Poslušajte dio govora gdje američki predsjednik izgovara parolu "Yes we can":

Možete primjetiti da masa ljudi ponavlja (mantra) te riječi i pošto se radi o velikoj masi, učinak je sigurno djelotvoran. Mantranje je poznato i u crkvama kada se veliki broj vjernika moli Bogu, stvar je samo u tome kome usmjeravamo izgovorene riječi, a to je ovdje jako bitno! Ako niste primjetili, za vrijeme svih njegovih govora, on niti jednom ne gleda ravno, nego samo lijevo ili desno. To je zato što on govor čita s blesimetra i čita samo ono što su mu drugi napisali da pročita.

Da su illuminati toliko moćni, dokazuje i ovaj primjer kojeg svi vi možete sami isprobati i vidjeti o čemu se radi, Naime, probajte u vašem pretraživaču gore u adresu upisati www.itanimulli.com (naopačke od illuminati) i pogledajte koja će vam se internet stranica otvoriti... Ipak su oni SVUDA OKO NAS!

Sama kontrola illuminata se proteže kroz sve sfere života i toliko je usađena u svakodnevni život da smo jednostavno naviknuti živjeti s time, možda i ne primjećujući i ne obazirući se na neke iskrivljene stvari oko nas koje nas okružuju. Oni vam žele određivati što trebate kupovati, kako ćete se oblačiti, kako ćete mirisati, što ćete jesti, kako ćete se ponašati, koga ćete obožavati, u što ili koga ćete vjerovati i sl. Također žele da budete u stanju hipnoze dok gledate omiljenu seriju ili film, da vaša podsvijest prihvaća sve one poruke koje su oni "ugradili" u sve te filmove.

Jedna od tih iskrivljenih stvari je svakako njihovo miješanje u vašu bračnu zajednicu, ono najvrednije! Tako npr. oni žele uvesti homoseksualne brakove kao nešto normalno (čak u škole). Evo nedavno sam na TV-u slučajno vidio u jednoj sapunici (iako ne gledam sapunice niti jedne vrste, ali ovo definitivno nisam vidio NIKADA prije!), scenu gdje jedan muškarac doslovno pati za svojim dečkom. Da, dobro ste čuli, on pati za svojom izgubljenom ljubavi - svojim dečkom. I ta homoseksualna scena kako se ljube, zajedno liježu u krevet i sve ostalo je trajala cca 5 minuta. Željeli su dočarati gledateljima iskrivljenu ljubav i pobuditi homoseksualne osjećaje. Nikako nije normalno da homoseksualni brakovi imaju djecu i da se vjenčaju u koje kakvim crkvama i uopće.

Većina djece vole gledati filmove popularnog Harry Pottera, a naravno, gospodari filmske industrije su odmah iskoristili priliku da naprave ovakvu scenu kako bi djeci od najranije dobi dočarali da je homoseksualnost nešto normalno.

Nadalje, druga bitna iskrivljena stvar koju bih želio naglasiti još najviše, je ta da vas oni konstantno bombardiraju raznim reklamama o ljepoti, načinu oblačenja, koje parfeme biste trebali kupovati, što biste trebali jesti, piti i sl. Primjer toga je što djevojke teže tome da izgledaju poput barbika, a dečki idu u teretane da bi se nabildali i djelovali impresivno. Također vam se svakodnevno serviraju pjesme, spotovi, filmovi i serije sa subliminalnim (podsvjesnim) porukama. Razlog? Svi jako dobro znaju da dobra reklama prodaje svaki proizvod!

Vjerovali ili ne, subliminalne poruke su svuda oko nas i prate nas kroz čitav život. Napravljene su tako da čovjeka "formiraju" već od malih nogu, kroz razne reklame, glazbenu i filmsku industriju. Ako se pitate tko kontrolira veći dio glazbene i filmske industrije, ne morate puno istraživati, jer iza svega toga stoje, nitko drugi, nego tajna društva i "više sfere" koje nisu predviđene za svakoga da ih "obični ljudi" dokuče. Zato se i "skrivaju" putem tih subliminalnih poruka koje ljudima bombardiraju podsvijest i "naređuju" kako se trebaju ponašati i koga trebaju obožavati. Pa krenimo redom...

REKLAME I FILMSKA INDUSTRIJA

Tvorci reklama dobro znaju što trebaju "ponuditi" u svojim reklamnim spotovima i zašto ljudi odabiru (kupuju) baš taj određeni proizvod. Svatko tko je išao u školu menadžmenta, prvo uči da sam proizvod ne prodaje sebe radi kvalitete ili nečeg drugog, nego zbog dobrog osjećaja. Postoji čitava studija o tome kako kod čovjeka pobuditi taj dobar osjećaj, a svakako, onaj najjači pokretač tog dobrog osjećaja je seksualna emocija.

Da se vratim, spomenuo sam da nas oni žele formirati od malena. Što djeca vole gledati na TV-u? Naravno, crtane filmove. Što kada bi roditelji znali što Walt Disney prikazuje u svojim crtanim filmovima, da to baš i nije za djecu, nego za odrasle iznad 18 godina? Disney već godinama u svim svojim crtanim filmovima prikazuje subliminalne seksualne poruke. Citat jednog od rukovodilaca Disneya: "Ako je kontroverzno, a kontroverzno privlači pozornost, onda pozornost privlači biznis!". Dakle, biznis je najbitniji u svemu pa su oni tako spojili ugodno s korisnim.

Ako pogledate ovaj primjer, možete uočiti "papu" u erekciji. To pridonosi značaju pedofilije unutar crkve i toliko skandala tijekom mnogo godina. Ako pogledate papinu haljinu, možete uočiti kopču na njegovim prsima, koja dosta sliči zadnjoj strani novčanice od jednog dolara. To predstavlja okultističku stranu, Novi Svjetski Poredak i Masone.

Pogledajte ovaj zanimljivi video o subliminalnim seksualnim porukama i pornografijama u reklamama i crtanim filmovima:

 Da se u crtanim filmovima ne nalaze samo seksualne subliminalne poruke, dokaz su mnoga obilježja tajnih društava, te obožavanje Sotone. Primjera je mnogo, a izdvojio bih ovdje jedan jako popularan crtani film kojeg mnoga djeca gledaju, a to je "Tom & Jerry":

 Još neki crtani filmovi u kojima se prikazuje obožavanje Sotone, svevideće oko i sl.:

Među subliminalnim reklamnim porukama, dolazi do izražaja početna stranica popularne društvene mreže Facebook. Svi ste mogli vidjeti muške i ženske siluete koje su međusobno povezane u jednu mrežu. Te veze čine riječ SEX, što opet pobuđuje onaj dobar osjećaj, kako bi se ovom subliminalnom porukom privuklo što više korisnika, u čemu je facebook jako uspješan po tom pitanju. Disney bi se u potpunosti složio s ovim, jer kako god bilo, opet je na kraju krajeva privučena pozornost, a time i biznis!

Pušačima će biti zanimljiva najpoznatija kutija cigareta Marlboro. Na njoj se nalazi nekoliko "skrivenih" poruka. Zašto se te cigarete zovu baš "Marlboro", možda odgovor leži u dizajnu same kutije tih cigareta.

Na slici br. 1 prikazana je kutija okrenuta naopačke, pa se tako riječ Marlboro pretvara u izgovor orobl jew (horrible jew), tj. "užasan Židov".
Na slici br. 2 ako prekrijemo riječ "Marlboro" do visine slova "ar" i "oro", ostaju "viškovi" od slova "lb" i "M". Slova "lb" predstavljaju noge od bijelca koje su okrenute udesno prema slovu M, a slovo "M" predstavlja crnca koji je obješen (noge su mu okrenute prema van). To se povezuje s Ku Klux Klanom, jer se i na samoj kutiji nalaze 3 slova K (crvenom bojom).
Na slici br. 3 je prikazana poznata piramida sa svevidećim okom, što opet dolazi u vezu s illuminatima.

Novčanica od jednog dolara sa stražnje strane prikazuje mnogo simbolike, sve u broju 13: 13 stepenica piramide, 13 listova, 13 pera, 13 strelica, 13 zvjezdica itd. S lijeve strane se nalazi piramida s odvojenim vrhom u kojem se nalazi svevideće oko, koje predstavlja oko egipatskog boga Horusa. Sam taj vrh koji je odvojen od ostatka piramide predstavlja prosvjetljenu (illuminated) elitu koja "sve vidi i sve zna".

http://2.bp.blogspot.com/_ypJnDZ0QDkY/SBFwO02XVkI/AAAAAAAACS8/_FG7wkHAnE8/s400/sss-499x327.gif

Novčanica od jednog dolara, zadnja strana.

Zadnja strana novčanice od jednog dolara. Šesterokraka zvijezda s lijeve strane povezuje slova MASON.

Prednja strana novčanice od jednog dolara. U gornjem desnom kutu se nalazi sova (simbol obitelji Rothchild).

Film "They Live" iz 1988. godine simbolično prikazuje vrijednost novca (u ovom primjeru jednog dolara) koji sadrži subliminalnu poruku: "ovo je tvoj bog", te ostale subliminalne poruke koje nas svuda i svakodnevno okružuju kao: izvršavaj, ne pitaj, razmnožavaj se, troši, konzumiraj, kupuj, spavaj, ne budi se itd. Glavni glumac u tom filmu pronalazi posebne naočale koje vlada pokušava sakriti od "običnih ljudi", te pomoću njih vidi kako izgleda stvarni svijet bez cenzure. Kada skine naočale, opet mu se vraća normalan vid kao i svim ostalim ljudima, te vidi izmanipulirani svijet bombardiran subliminalnim porukama.

Dotični isječak iz filma "They Live":

Na sredini novčanice nalazi se rečenica "IN GOD WE TRUST", pa se tako Amerikanci pitaju: "u kojeg mi to boga vjerujemo"? Naravno, ne radi se o Bogu kojeg predstavljaju poznate religije svijeta, nego je to njihov bog kojeg oni štuju, a zove se Moloch, u obliku velike sove. Da je to tako, potvrđuje video kojeg je potajno dokumentirao novinar Alex Jones u jednom svojem pohodu na razotkrivanje Bohemian Grove-a blizu San Francisca, gdje se svake 4 godine okuplja elita pri čemu izvode svoje drevne rituale prinošenja žrtve (male djece) bogu Molochu.

Oni se tu sastaju još od 1880. godine. Jedna žena iz Las Vegasa je rekla da su illuminati zapravo vanzemaljska reptilska vrsta koja opsjeda ljudska tijela i hrane se njihovom energijom. Nadalje tvrdi da je to reptilska vrsta zvana "Sangerians". Oni su bića iz četvrte dimenzije i čine 3% ukupne populacije stanovništva. Također kaže da osim žrtvovanja, svaki njihov ritual uključuje seks. Kraljica Elizabeta je glavni reptil.

http://truthforever.com/savethemales_ca%20-%20Bohemian%20Grove%20Illuminati%20Meet%20This%20Week%20for%20Satanic%20Rituals_files/bohemian.owl.jpg

 

Bohemian Grove. Moloch u obliku velike sove koju elita štuje i kojoj prinose žrtve.

Američki predsjednik koji je rekao istinu o illuminatima definitivno je J. F. Keneddy, kojeg je to koštalo života, poznatim isceniranim atenatom. Svakako pogledajte ovaj video, u kojem i Alex Jones postavlja vrlo škakljiva pitanja na temu Bohemian Grovea i tamošnjih rituala:

Simbolika illuminata u filmovima:

 

Slijedi reklama korporacije Eskom u Južnoj Africi koja tamo stanovništvo opskrbljuje strujom, a koja konstantno podiže cijene isporuke struje, pa sve veći broj ljudi ostaje bez struje i dolaze ljudi iz korporacije koji im dokidaju struju. U ovoj reklami se pojavljuje osoba koja se pretvara (shapeshifting) u biće iz reda Zmijskog Bratstva (Brotherhood of Snake), koje je inače najstarije tajno društvo na svijetu, a potječe još iz Babilona.

Pogledajte reklamu u prilogu:

 Više o Zmijskom Bratstvu i reptilskoj vrsti možete pogledati ovdje, na kanalu 4Dportala na YouTube-u:

 Neizostavne subliminalne poruke koje želim navesti su svakako u filmu "Eyes Wide Shut" redatelja Stanley Kubrick-a. Osim subliminalnih poruka, ovaj film vjerno prikazuje masonske okultističke rituale gdje se jasno mogu vidjeti obožavanja Sotone i velika koncentracija seksualne energije. Što je perverzija veća, to je seksualna energija jača.

Ovo je isti taj ritual iz filma, ali okrenut naopačke

Ovdje možete vidjeti riječi koje se izgovaraju tijekom obreda u tom filmu: Jocelyn Pook - Masked Ball

Stanley Kubrick je imao zamisao da masonski ritual prenese na film, te je Warner Bros-u odnio snimku, ali WB ju je odbio, te su Stanley-a ubili (dobio je infarkt iz nepoznatog razloga). Zamaskirana scena "u rukavicama" prikazuje samo djelomično vjerodostojnu pravu sliku onoga što se u stvarnosti događa na takvim ritualima.

Rituali krvnih žrtvovanja o kojima smo mogli čitati u Bibliji, događali su se još u Egiptu, a protežu se još do današnjih dana, ali naravno, to je strogo povjerljivo, jer danas ubojstvo radi žrtvovanja nema opravdanja. Svake godine u Americi nestane nekoliko tisuća djece. Možemo samo pretpostaviti pošto se radi o ritualima takve vrste da se prinose krvne žrtve koja su u ovom slučaju mala djeca, jer ona su nevina. Krv je oduvijek bila potrebna da bi se "bogovi" njome hranili da bi zauzvrat ispunjavali ljudima razne želje. Obred krvne žrtve je prisutan i dan danas na Misi (nedjeljnim ritualima) u crkvi kada svećenik simbolično ispija "Kristovu krv".

GLAZBENA INDUSTRIJA

Većina ljudi vole slušati glazbu i uživaju u glazbi. Naravno, o ukusu se ne raspravlja, ali svakako bih ovdje želio pridodati pozornost američkoj sceni, te "popularnih zvijezda" koje su se vrlo brzo popele do tog stupnja popularnosti. Postavlja se jedno vrlo jednostavno pitanje: A kako su oni tako brzo uspjeli u svojoj karijeri da su tako brzo postali popularni? Postoji mnogo razloga, ali jedan od razloga kojeg želim posebno naglasiti je taj što se te "zvijezde u usponu" vremenom priklanjaju "mračnim silama", obožavanju Sotone, raznim obredima i sl. Neki od njih to rade svjesno, a neki nesvjesno, neki to vremenom prepoznaju i odustanu, a neki se "pretvaraju" da to ne prepoznaju (umno kontrolirani i izmanipulirani).

Najbolji primjer je Michael Jackson koji je nakon duge karijere održao press konferenciju u kojoj je izjavio da je umoran od manipulacije i uznemiravanja njegovog privatnog života. Nedugo nakon te izjave su stigle vijesti o njegovoj nagloj smrti iz "nepoznatih razloga". Poznavajući prirodu illuminata, osobno sam odmah zaključio da je Michael ubijen, jer je previše toga iznio u javnost što nije smio, a što se po kasnijim izvještajima i pokazalo točnim. Svu krivicu su "svalili" na Jacksonovog osobnog doktora, našli su žrtveno janje, kao što oni to uvijek čine kad žele "oprati ruke". On se naravno kroz život trudio ljudima ukazati na neke stvari, ali uvijek su tu bili gospodari iz sjene koji su žurno reagirali na njegove izjave, pjesme i sve što se ticalo njega. Pa su mu tako kao prijetnju ubrizgali virus koji uništava kožu, te je obolio od kožne bolesti, tako da nije on bijel zato što je on želio biti bijelac. To je jednostavno bilo upozorenje iz vrha.

Također odličan video o illuminatskoj glazbenoj industriji:

Na ovim internet stranicama možete poslušati neke pjesme sa subliminalnim porukama, gdje ćete uočiti da se okretanjem određenih dijelova (ili cijele pjesme), mogu čuti sasvim nove riječi, najčešće usmjerene obožavanju Sotone:

Jeff Milner's Backmasking Collection

The Official Subliminal Messaging Blog

Naveo bih ovdje samo nekoliko primjera subliminalnih poruka koje okretanjem dobijaju sasvim novo značenje:

 • Yes we can = Thank you Satan (Barrack Obama)
 • Let me express = Serve Satan (Barrack Obama)
 • Treasure's there = I am Satan (Barrack Obama)
 • In the middle of the night, just to hear them say = Satan he hear this. He had me believe in him. (Eagles - Hotel California)
 • A denial = I hate you (Nirvana - Smells Like Teen Spirit)
 • Oh baby I'ma = I'm a evil whore (Rihanna - Rockstar)
 • With you I lose my mind = Sleep with me I'm not too young (Britney Spears - Baby One More Time)

Sve ovo možete najjednostavnije provjeriti i dokazati tako da snimite sami sebe i u nekom programu to okrenete naopačke i poslušate.

OSTALO

Postoji društvena igra "illuminati" koju je napravio Steve Jackson, još 1995. godine. Slična je monopolu, ali ima daleko više pravila i složenija je, ali zato po meni i mnogo zabavnija. Igra se sastoji od po dva špila karata u svakom paketu. Razlog zašto sam naglasio da je ta igra napravljena 1995. godine je ta što ima dosta zanimljivih karata koje prikazuju događaje koji su se zbili mnogo poslije 1995. godine, kao npr. rušenje WTC-a (9/11), napad na Pentagon i sl. Dakle, neke stvari su se znale već unaprijed.

Cilj ove igre je preuzeti kontrolu nad svijetom. Igra se započinje jednom illuminati kartom koja predstavlja vašu osobnu tajnu zavjeru. Tijekom igre preuzimate druge grupe (predstavljene kartama). Pobijediti u ovoj igri možete ili kontroliranjem dovoljnog broja grupa ili ispunjenjem vašeg posebnog vlastitog cilja Illuminata.

Više o samoj igri pogledajte na službenoj stranici Steve Jackson Games.

Dosta uvjerljivo kako subliminalne poruke u reklamama djeluju na kontrolu uma, pokazuje i demonstrira poznati "kontrolor uma" - hipnotizer Derren Brown u sljedećem video isječku:

 I za kraj, još malo subliminalnih poruka...

 

TEKSTOVI                                               ARHIVA

 

Profil IDEALNOG KUPCA

12.06.2012
Jutarnji list 

 

 Glavna meta najvećih trgovačkih lanaca postale su TRUDNICE
 
 Imate li našu karticu? Nemate? Želite li je? Ispunite samo ovaj formular i poslaćemo vam je poštom - ovih nekoliko rečenica uobičajena je praksa na svakoj blagajni dućana svih većih trgovačkih lanaca. Oni vama karticu i nakon određenog broja sakupljenih bodova daju popuste, obaveštavaju mail-om o trenutnim akcijama, sniženje cena na određene artikle i slične pogodnosti, a vi njima - vernost. Ali, iza kartice za određeni trgovački lanac krije se i mnogo više, posebno kad se radi o svetskim lancima.

Statistika

U SAD-u istraživanje navika i statistike o kupcima do kojih se dolazi proučavanjem vaših ličnih podataka, ali i kupovnih navika postalo je prava nauka na kojoj rade vrhunski stručnjaci za marketing, statističari i matematičari i poznata je pod pojmom - neuromarketing. Ključna je reč u ovom slučaju upravo - navika. A navike se teško menjaju. Osim, u kratkim, osetljivim životnim periodima poput trudnoće. Upravo zato veliki je trgovački lanac supermarketa Target pre desetak godina dao zadatak svom statističaru Endrju Poleu da što pre pokuša da otkrije da li je mušterija trudna i to, po mogućnosti, u drugom tromjesječju trudnoće jer podaci o rođenju su javni, a tada je već kasno jer u tom će trenu mlade roditelje zatrpatisvojim ponudama i ostale kompanije. Jer, jednom kad trudnica počne kupovinu  u nekom dućanu, ta navika traje godinama.
 
Nauka o kupcima

Dakle, ključ je u tome da se trudnicama šalju posebno osmišljeni oglasi kad većina njih počne kupovati različite vrste novih stvari, poput prenatalnih vitamina i trudničke odeće. Tom temom nedavno se opsežno pozabavio The New York Times.

Na želji da se sakupi što više podataka o kupcu, u poslednjih nekoliko decenija izgradila se čitava nauka. Target, primerice, o svakoj svojoj redovnoj mušteriji poseduje veliku bazu različitih podataka, a prvi korak ka tome je kupčeva identifikaciona kartica na kojoj se beleži svaki kupljeni artikl, a nadopunjava se svaki put kad otvorite mail koji dućan pošalje, upotrebite kreditnu karticu ili kupujete preko interneta.

Na kartici su i demografske informacije, n.p.r.kad ste rođeni, jeste li u braku, imate li dece, u kojem delu grada živite, koliko vam treba do radnje...
 
Uvid u privatnost

Target dolazi do podataka o vašoj etničkoj pripadnosti, zaposlenju, časopisima koje čitate, o tome jeste li ikad proglasili bankrot ili se razveli ...čak i koju vrstu kafe pijete. Naravno, ti svi podaci su besmisleni ako ih neko ne analizira i da im smisao. Tu uskaču ljudi poput Endrjua Polea. U SAD-u svaki veći lanac ima svoju ekipu analitičara koji se bave predviđanjima i upravo kupovnim navikama, ali i onim ličnim.

U ovom slučaju, Target je otišao i korak dalje. Naime, jedno od istraživanja univerziteta Duke dokazalo je da upravo navike, a ne svesno donešene odluke, oblikuju 45 posto izbora koje napravimo u jednom danu. Target je, u ovom slučaju, navike kupaca iskoristio za proširenje svoje prodaje. Jer kad kupac prolazi kroz velike životne događaje, n.p.r. diplome, novog posla ili preseljenja u drugi grad, njihove kupovne navike postaju fleksibilne na način da su predvidljive i potencijalni zlatni rudnik za trgovce...
 
Cilj su navike

Ali, najvažnija stvar u svačijem životu je dolazak bebe, a jedini je problem kako što ranije prepoznati trudnicu. Pole je počeo istraživanje na trudnicama koje su se dobrovoljno upisale u Targetov registar i beležio je promenu kupovnih navika. Oko drugog tromjesečja svaka je počela da kupuje veće količine losiona bez mirisa, drugi analitičari su primetili da ponekad u prvih 20 nedjelja žene kupuje zalihe kalcijuma, magnezijuma i cinka, a kad se bliži termin, sve su veće količine bezmirisnog sapuna i vate u njihovim korpama.

Nakon izvesnog vremena Poelov kompjuter imao je listu od 25 proizvoda koji zajedno čine dobitnu formulu za otkrivanje trudnoće, pa čak i mogućeg termina porodjaja, a Target je mogao u tačno određeno vreme da pošalje svoj “pobednički” kupon. Uskoro je Pole instalirajući svoj program na svaku žensku mušteriju u SAD-u imao listu od desetaka hiljada trudnica. No, postavilo se pitanje kako će žene reagovati kad shvate koliko o njima zapravo Target zna.
 
Formula trudnoće

- Ako nekome pošaljemo katalog s porukom: ‘Čestitamo na vašem prvom detetu!’ a da nam nisu nikada rekli išta o trudnoći, neki ljudi bi se mogli osećati nelagodno. Vrlo smo konzervativni po pitanju svih zakona o privatnosti. A iako se držite zakona, možete napraviti nešto zbog čega će se ljudi zabrinuti - ispričao je Endrju Pole.

Najbolji primer za to je muškarac koji je jednom ušetao u radnju i tražio poslovođu i pritom besno mahao kuponom koji je dobila njegova ćerka koja je još srednjoškolka. Vikao je na šefa radnje optužujući ga da navode njegovo dete na trudnoću. Nakon izvinjenja čovek je otišao, a kad su ga nakon nekoliko nedjelja iz Targeta nazvali da se još jednom izvinu, muškarac se izvinuo zaposlenima jer je ćerinu trudnoću porodica skrivala od njega.

Uprkos razgovoru novinara NYT-a s Endrjuom Poleom, nekoliko nedelja pre objavljivanja članka sva vrata su mu bila zatvorena, sagovornici nedostupni, a Target odlučan u nameri da celu priču demantuje.

Možda sad ono pitanje s početka: “Imate li našu karticu?” dobije nešto drugačiji smisao.
 
 
TEKSTOVI                                               ARHIVA

Американци признали да изазивају метеоролошке, климатске и геофизичке промене

18.06.2012
Светозар Радишић

 

Тврдити да систем HAARP (High-frequency Active Auroral Research Project – Програм за активно истраживање јоносфере помоћу високих фреквенција) не изазива енергијске процесе на целокупној планети је једнака тврдњи да CIA (Централна обавештајна служба САД) не утиче на новинаре широм света и посебно на изабраним, циљним подручјима.

Свет се налази у мистичној и мистеризованој 2012. години. Према сазнањима бројних научника и истраживањима НАСА-е крајем године доћи ће до невероватних промена, можда и катастрофа, изазваних цикличним, солараним, магнетним олујама и ерупцијама гама-зрака. Тај за планету спољни фактор поспешиће „унутрашњи“, будући да је све јасније да свет сам себе уништава, посебно системима под контролом краљице Елизабете Друге.

Реч је о планетарној антенској мрежи гигантских грејача јоносфере из система HAARP (Институт за истраживање јоносфере и војна база за противракетну одбрану Сједињених Држава, у надлежности Ратног ваздухопловства и Ратне морнарице САД), коју финансира компанија ARCO у власништву краљице Елизабете Друге.

Уосталом, о проблемима које себи ствара људски род садашњим незнањем и схватањима писали су квантни физичар Брајан Свим, затим отац технологије за електромедицинску и ћелијску регенерацију др Роберт. О. Бекер и биофизичар Дитер Брес. Али, оно што је веома занимљиво јесте да су Американци, посредно, признали да уништавају планету, можда у најбољој намери – по себе. Реч је о њиховом тексту, који је за војни лист „Одбрана“ приредио Горан Калаузовић 15. јануара 2012. године.

Систем HAARP је намењен за загревање атмосфере, посебно јоносфере, модификује јоносферу и утиче на пропагацију електромегнетних таласа у јоносфери. Зато је овај заштитни омотач постао објекат бројних, сталних истраживања у последњих 15 година, у којима се неприродним начином мењају стање и услови у јоносфери.

Систем HAARP утиче на јоносферску плазму створену соларним ветром. Својим ВФ предајницима, који користе усмерене таласе велике снаге, тај систем сигналом екстраниских фреквенција модулише јоносферску струју из једносмерног у двосмерни ток, стварајући нова електрична поља различите јачине.

Антенски систем за активно истраживање јоносфере на Аљасци код Гаконе користи загревање јоносфере и за регионалне промене климе, а тада се примењују тзв. континуирани електромагнетни таласи.

Истовремено, вероватно на основу исте идеје, ради побољшања услова за комуникацију са подморницама и комуникацију уопште, изазива се повећана проводљивост у процесу под називом хемијски млазеви (chamtrail). Специјално опремљени авиони расипају млаз гасова у којима је присутна велика концентрација честица алуминијумске прашине, чиме се повећава рефлексија и позитивно утиче на пропагацију електромагнетних таласа. У оквиру пројекта „Sanguine“ Ратна морнарица САД ради и са фреквенцијама од 76 Hz. Реч је о вибрацији која утиче и на људски мозак (опсег у којем ради мозак је од 0,5 Hz до 500 херца).

У студији Савезног хидрометеоролошког завода о теми „Стање и перспективе развоја геофизичких аспеката савременог ратовања” написано је: „Већ после Другог светског рата почело се са размишљањем о геофизичком оружју... Влада САД је преко министарстава одбране стимулисала реализацију пројекта ’Цирус’... Генерална метеоролошка служба САД је 1948. године у сарадњи са Националним саветодавним комитетом за аеронаутику, морнарицу и ратно ваздухопловство, основала лабораторију за физику облака, а експерименти су извођени у државама Охајо и Калифорнија“.

Муњеносни облаци успешно су експериментално стварани у Русији и Сједињеним Државама. У те сврхе користи се расејавање облака погодним материјалима аеросолног карактера. Методом расејавања сребројодидом постиже се смањење појаве муња између облака и тла за више од 30 одсто. Раније су се у те сврхе у доњи део облака убацивале металне иглице (најлонске игле пресвучене алуминијумом). Показало се да угљена прашина може да апсорпцијом сунчевог зрачења прикупи више енергије него било која друга врста материје, изузев нуклеарне енергије. Такође је установљено да се на тај начин ефикасно утиче на локалне непогоде.

Поред тога, научници су успели да озрачавањем јоносферског слоја утичу на људе. Електромагнетни таласи формирани између јоносфере и земљине површине, подешени на фреквенцију можданих таласа, мењају понашање људских популација за дужи период. На тај начин омогућено је да се у рату делује на непријатељеву живу силу и његове телекомуникације. У ствари, интерференцијом таласа долази до резонантних ефеката, који неповољно утичу на психу човека.

Последице таквог дејства су главобоље, умор, несаница, црвенило коже, узнемиреност, агресивност и „зујање у глави” праћено високим тонским завијањем. Дакле, атмосфера се може користити у тзв. геофизичком рату.

Систем HAARP, који се све време шири и тренутно умрежава 13 локација са једном антеном код Бељине у Србији, основан је 1995. године, пуштен у рад 1997, а да ради пуном снагом од 2002. године (по најновијим подацима од 2011). Тај систем су називали Институт за истраживање јоносфере, иако је П. Ј. Морган написао: „На овој харфи анђели не свирају“.

Двадесетшестог септембра 2004. године разорни земљотрес покренуо је цунами у Индијском океану (подручје Аћеха у Индонезији) и однео најмање 260.000 живота.

Увек хладна Москва је „горела“ на 37,2°С у исто време када је у Берлину било 18, а у Варшави 25 степени. У Подмосковљу је букнуло више од хиљаду шумских пожара, а горело је у Тверском и Ивановском региону. Руски војни метеоролог Николај Каравајев је поменуо америчко „климатско оружје“.

Поменута је и војно-ваздухопловна студија „Временске прилике као умножавач силе“. Средства јавног информисања широм света објавила су вест да су Американци послали у свемир беспилотни авион X-37B. Та летилица је, наводно, била наоружана ласерима који могу да изазову климатске промене. Догодило се то почетком августа 2010. године.

Људи који остварују свакодневну комуникацију посредством Интернета доставили су јавности податак од посебној активности HAARP-а два дана пред земљотрес у Јапану 11. марта 2011. и престанку рада непосредно пред земљотрес.

Последица тог земљотреса од 9о по Рихтеру и изазваног цунамија била је хаварија катастрофалних размера у нуклеарној централи „Фукушима–1“. Занимљиво је да се све чешће у научним круговима помиње и могућа примена HAARP-а у геофизичком рату, а ту спада и изазивање земљотреса. Мора се признати да је то тренутно најболнија тема планете.

Сличне су се трагедије догађале вековима уназад, али у 21. веку научници све чешће сумњају у добре намере „великог брата“ (најимућнији финансијери) и посебно у отуђене војске наоружане новим технологијама, које се све више додирују са нанотехнологијом.

Необјављени метео рат 

Информације о загађености тла и атмосфере углавном се крију. Тај проблем у Србији најбоље разумеју грађани Панчева и Бора. На пример, вести да су Печора и Фукушима постали нови Чернобиљи, после њихових загађења, стигла је из америчке штампе. Светске хуманисте и немачке „зелене“ нису забринуле последице Нато бомбардовања на подручју општине Дервента.

Према налазима еколога бомбардовање је узроковало: дегенеричну стоку, најезду глодара, чудних инсеката и змија, високу загађеност хлорофенолином и појачано зрачење на местима где су падале бомбе. Слично је прошла српска покрајина Косово и Метохија. Ракетно бомбардовање објеката на територији, за време агресије на СРЈ у пролеће 1999, утицало је на ниже слојеве тропосфере.

За око 32.000 авиополетања искоришћено је више од 130.000 тона високооктанског авионског горива. Не обазирући се на забрану примене геофизичког оружја и на забрану да се природна средина изабере за војни циљ, у току војног конфликта у Југославији, по свему судећи, испољено је активно дејство по „прљавим кумулусима“, који су се формирали као резултат пожара у објектима за хемијску и нафтно-прерађивачку производњу.

Основни циљ геофизичких деловања и дејстава приликом агресије на СРЈ био је, према подацима које су руски војни експерти доставили Уједињеним нацијама, изазивање киселих киша изнад пољопривредних региона. У већини случајева, један до два сата после интензивног бомбардовања настајале су вештачке провале облака. Киселе кише тамнобраон боје падале су по површини која је обухватала више стотина квадратних километара.

Неприродне промене времена, које је осетио и уочио сваки грађанин Србије, захватиле су и суседне државе. Сличне појаве изазване су у првом метеоролошком рату, који су водиле Сједињене Државе против земаља Индокине.

Авијација Натоа користила је више од 23.000 тона бомби с осиромашеним уранијумом. Искуства након примене наведене муниције показују да уношење честица уранијумске прашине кроз дисајне органе у организам узрокује дуга и озбиљна оштећења унутрашњих органа.

Осим тога, се јављају: слабљење имунолошког система, раст злоћудних творевина (канцерогено деловање) и настајање озбиљних мутагених промена, што значајно увећава број случајева рађања новорођенчади с урођеним манама.

Уз то, код грађана који живе на просторима где су употребљене „графитне” бомбе све чешће се појављују случајеви радиофобије. „Сандеј тајмс“ је објавио текст у којем пише да ће 12 британских војника тужити Министарство одбране у Лондону „због здравствених проблема изазваних излагањем осиромашеном уранијуму“, који је НАТО употребљавао у нападима на Савезну Републику Југославију. Од тих 12 војника, 11 се налазио на Косову и Метохији.

Према Б.Н. Алексејеву, експерту за еколошку безбедност, у земљишту и замљишним водама на територији Југославије пронађени су тешки метали, диоксин, графитна прашина, пирилен (минерално уље које се користи у системима за расхлађивање)...

Бомбардовање је довело, према једном од његових извештаја, до значајног загађења атмосфере, резервоара, земљишта и подземних вода високотоксичним и штетним материјама. У облацима који су образовани накод дејства НАТО-а, нађени су производи сагоревања мономера винил-хлорида, амонијака, хлора, азота и њихових оксида и различитих угљоводоничних једињења.

Боја атмосферских падавина у виду киселих киша изнад рејона бомбардованих нафтно-хемијских предузећа подсећала је на венску крв. Проблем је што миротворци из коалиције окупљене око НАТО-а нису знали, или нису хтели да знају, да су на тај начин ослобођене супстанце постале својина читавог света.

Погоршање еколошких услова у пролећно-летњем периоду 1999. године довело је до поремећаја сезонских миграционих процеса ловних врста риба, птица и дивљих животиња.    Својим „незнањем“ и слепилом допринели су бржем (п)остварењу језуитско-вавилонског сна.

На провери је с(а)вест човечанства 

Шеф радне групе програма УН за заштиту животне средине на Балкану, Пека Хависто затражио је, према писању „Гардијана“, „преиспитивање правила рата“ – која су довела до тога да су становници Србије и Косова и Метохије, после интервенције НАТО-а, „суочени са смртоносним загађењем“.

Захтев је поднео на Симпозијуму о загађењу Дунава, одржаном у Будимпешти крајем октобра 1999. године. Према другом учеснику истог скупа, Филипу Велеру (из Светског фонда за природу) НАТО је, бомбардујући рафинерије и хемијска постројења, „провео крајње опасан експеримент, с непознатим и потенцијално катастрофалним последицама“.

Када је реч о „осетљивости Планете“ Никола Тесла је написао да се на Земљи могу изазвати поремећаји механичким ефектима произведеним у модерном ратовању: „Експлозије мина, торпеда, хаубица и пушака развијају реактивне силе у односу на Земљу, које се мере у стотинама па и хиљадама тона и могу се осетити широм Земаљске кугле... Ако се такви поремећаји планирају, њихова комбинована активност може да проузрокује тектонска померања у било ком делу Земље”.

Не треба заборавити да је природа жива и да је у њој све повезано и док се не проуче ћуди етерско-теорзионог, гравитационог, кулоновог, Метериковог, лептонског, магнетног, скаларног и других поља, сваки утицај на природу остаће мистичан.

Неко би рекао да природа узвраћа ударац. Истина је да природа тако функционише и да се сваки поремећај њене хармоније баш тако манифестује – на вибрације и изазване резонансе природа реагује земљотресима а на хемијске, ласерске, радиофреквентне и друге вибрационе промене: провалама „прљавих“ облака (поплавама), земљотресима, вулканима и тропским врућинама. Те и такве реакције постоје од постања.

Веза човека с природом је таква да на њихову „хармоничну“ спрегу непрестано утичу хемијски, физички, енергетски, умни, биолошки и можда још неки неистражени процеси. Ту везу само човек може да (са)чува.

Када се зна на шта су све кабалисти спремни, јасно је да рат против Планете који воде мегафинансијери није нимало наиван. У том рату нестају из дана у дан услови за живот Земљана. Познато је да предстоји борба за опстанак становништва и планете због оштећеног озонског омотача и нестајња животиња и биљака, условљеног разним врстама загађења.   

Стога, зар још неко сумња да научници истражујући нове енергије и могућности њихове примене, без одговарајуће арбитраже и контроле, све време стварају шансе за уништење планете, будући да је у космосу све енергија у одређеном цикличном, спралном кретању непосредно и тренутно зависна од учесталости ритма?

Зато је логично што најзначајније еколошке организације и најугледнији климатолози и сеизмолози, сматрају да су све чешћи земљотреси, поплаве и несносне врућине последице необузданог индустријског и неконтролисаног научног развоја, који су толико упропастили природу да планета сада посрће од физичке исцрпљености и бљује због затрованости.

Галус Кадоно, шеф швајцарске еколошке фондације „Греина“ је за „Фајненшел тајмс“ изјавио да је лицемерно да се плод људских недела и сакаћење природних извора егзистенције и даље назива „природним непогодама“. На питање да ли су људи саучесници у климатском самоуништењу Земље и сопственом сведимензионом самоуништењу, уз неспорне космичке циклусе, одговор је, свакако – ДА! 

 

Angels Still Don't Play This HAARP  

 

TEKSTOVI                                               ARHIVA

 

Nestalo pola Arktika!

22.06.2012
Tamara Marić

NASA otkrila da se od 1980. dosad otopilo više od 45,3 odsto leda na Severnom polu 

 

 Šokantne promene.

Led na Arktiku topi se mnogo brže nego što se očekivalo, upozoravaju naučnici.

Američka NASA objavila je satelitske fotografije Severnog pola iz 1980. i 2012, na kojima se jasno vidi da je skoro polovina leda na Arktiku nestala, a naročito je dramatično to što se tope čak i najdeblji slojevi od kojih se taj kontinent sastoji.

Naučnici predvođeni Džoijem Komisom došli su do zaključka da svakih deset godina nestane prosečno 15,1 odsto leda koji je činio najčvršći deo Arktika, pa je tako od 1980. do danas nestalo više od 45,3 procenata. Ranije se pretpostavljalo da se na deset godina prosečno otopi najviše 12 odsto.

Od kraja 70-ih godina debeli slojevi počeli su da se otapaju, a naučnici su 2008. primetili da su se ti slojevi smanjili za čak 55 odsto. Tada eksperti nisu paničili jer je led na Arktiku počeo da se obnavlja i do prošle godine nadoknađeno je 34 odsto od izgubljenih 55 procenata.

Ove godine je ponovo primećeno da je pola Severnog pola nestalo, a naučnici kažu da su male šanse da se led ponovo obnovi.

- Sada su letnje temperature previsoke, pa su najstariji slojevi leda na direktnom udaru vrućina - istakao je Komiso

Katastrofalne posledice

♦ zime će postajati sve ledenije, a leta neizdrživo vrela
♦ otopljen led s Arktika ohladiće Golfsku struju, kojoj inače dugujemo našu toplu i umerenu klimu, tako da će nastupiti ledeno doba
♦ oslobodiće se velika količina vode, pa su moguće nezamislive poplave širom sveta
♦ ugrožen je opstanak svih životinjskih vrsta koje žive na ledu i oko njega
l smanjiće se površina leda koja odbija svetlost Sunca, a koju inače upija voda kao toplotnu energiju
♦ pojaviće se nove trgovinske rute i rudni i naftni izvori, pa su mogući sukobi među nacijama oko toga ko ima pravo da ih eksploatiše

Promene na Arktiku u periodu 1980-2012
 
 
TEKSTOVI                                               ARHIVA